Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Globální dodavatel řešení v oblasti regulace médií

číslo 8-9/2002

Globální dodavatel řešení v oblasti regulace médií

Firma Bürkert dodává své výrobky na světový trh již 55 let. Na území bývalé ČSFR začala svou činnost v roce 1990 v Nové Bani na Slovensku. V roce 1997 vznikla obchodní společnost Bürkert Contromatic CZ spol. s r. o. v Prosenicích. Po čtyřech letech činnosti v Prosenicích byla firma Bürkert Contromatic CZ spol. s r. o. jako dceřiná společnost firmy Bürkert International AG Basel přemístěna do Brna.

Obr. 1.

Dodavatel systémů a řešení v oblasti regulace technických médií Bürkert má nyní padesát dceřiných společností po celém světě. Z jejích nových produktů lze jmenovat sběrnice Easy Link (komunikace bod-bod) a Easy Net (provozní sběrnice), které zákazníkům přinášejí snížení celkových nákladů na provoz sítí pro distribuci technických tekutin.

Výrobky firmy Bürkert jsou určené k měření a regulaci průtoku, výšky hladiny, tlaku a teploty a k analýze fyzikálních a chemických vlastností médií. Zkušenosti z výrobních procesů spojené s firemním know-how vedou k úspěšné regulaci ve všech aplikacích. Dodávané snímače, ventily a řídicí jednotky jsou firmou kompletně smontované a připravené k okamžitému uvedení do provozu.

Firma Bürkert obsluhuje velké množství diverzifikovaných trhů, které zahrnují potravinářský průmysl, úpravu vody, textilní a papírenský průmysl, výrobu celulózy, lehkou chemii, farmaceutický průmysl a výrobu polovodičů. Její výrobky se používají i v laboratorních analyzátorech a v lékařských přístrojích. Každým rokem je zaváděno více než dvacet nových systémů a výrobků.

Obr. 2.

Společnost Bürkert nabízí zákazníkům kompletní řešení, která vycházejí z úplné integrace systémů pomocí Easy Link (spojení dvou přístrojů v topologii bod-bod) a kompletní komunikační technologie Easy Net (obr. 1). Pomocí těchto sběrnic lze tvořit decentralizované systémy. Decentralizovaná inteligence znamená, že řídicí a komunikační jednotka je integrována do ventilu i do snímače. Jednotky mohou navzájem komunikovat např. prostřednictvím sběrnice Easy Link, umožňující přenášet mezi dvěma účastníky všechny obvyklé signály (analogové i binární).

Systém Easy Net umožňuje snímačům, ventilům a řídicím jednotkám komunikovat s vyšší úrovní automatizace prostřednictvím binárních a analogových signálů stejně jako prostřednictvím sběrnic Profibus, DeviceNet, Interbus a AS-Interface. Ventily s integrovaným PID regulátorem mohou komunikovat přímo s PLC, neboť Easy Net umožňuje přenášet žádané i skutečné hodnoty regulovaných veličin, diagnostické signály i řídicí příkazy.

Ventily
Rozsáhlý sortiment ventilů zahrnuje rohové sedlové ventily, přímé membránové ventily a kulové ventily s pneumatickým, elektrickým a ručním pohonem. Řídicí jednotky s decentralizovanou inteligencí jsou vhodné pro kombinaci s téměř každým ventilem. Mají integrovaný polohovač a PID regulátor, který je možné přes Easy Link připojit ke snímači (obr. 2). Průtokovou charakteristiku lze programovat přímo v řídicí jednotce ventilu.

Obr. 3.

Firma nabízí také široký sortiment ventilů pro analýzu, které byly speciálně vyvinuté podle nejnáročnějších požadavků a lze je použít v mnoha oblastech průmyslu i v nevýrobní sféře. Na trh byla uvedena typová řada ventilů Micro System pro nanolitrové dávkování. Tyto ventily jsou založené na kombinaci miniaturního snímače průtoku a magnetického mikroventilu s ovládací membránou.

Magnetické ventily
Ventily vyrobené z korozivzdorné oceli, mosazi nebo plastu jsou přizpůsobené pro ovládání průtoku neutrálních, agresivních a kontaminovaných plynů a kapalin i páry a jiných médií s vysokou teplotou. Široký sortiment těsnicích materiálů umožňuje použít ventily Bürkert pro kyseliny, louhy, korozivní, toxické a agresivní kapaliny a plyny.

Ventilové ostrovy
Firma Bürkert dodává také ventilové ostrovy (terminály) sestavené z ventilů v uspořádání 3/2, 4/2, 5/2 s připojením prostřednictvím sběrnic Profibus-DP, Interbus, Interbus Loop, DeviceNet, SeleCan, AS-Interface a CAN (obr. 3).

Bürkert Contromatic CZ spol. s r. o.
Křenová 35,
602 00 Brno,
tel.: 05/43 25 25 05
fax: 05/43 25 25 06
e-mail: obchod@burkert.cz

Inzerce zpět