Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Generální shromáždění NAMUR 2008 − řízení procesů je víc než jen řídicí technika

Generální shromáždění Namur, sdružení dodavatelů a uživatelů řídicí a automatizační techniky pro procesní výrobu, se konalo 6. a 7. listopadu 2008 v Lahnsteinu (Německo). Zúčastnilo se jej 450 převážně německých odborníků. I zde se již projevila panika z očekávané finanční krize a někteří z účastníků museli na poslední chvíli svou účast zrušit, takže rekordní účast z roku 2007 nebyla překonána; přesto vysoký počet přítomných svědčí o tom, že činnost Namur je zajímavá a důležitá pro všechny odborníky na automatizační techniku ve zpracovatelském průmyslu.
 
Mottem shromáždění bylo „řízení procesů − více než jen řídicí technika“. Úvodní plenární přednášku na téma „Inovační automatizace procesů − reálný potenciál“ měl Jason Urso, Chief Technology Officer společnosti Honeywell Process Solutions, která byla generálním sponzorem celé akce. Shromáždění se zúčastnil i viceprezident této firmy pro EMEA Norman Gilsdorf, který vystoupil v panelové diskusi a na tiskové konferenci.
 
Jason Urso ve své přednášce nejprve hovořil o trendech ve vývoji senzorů. Jako perspektivní obory vidí firma Honeywell snímače založené na MEMS, analyzátory integrované přímo na čipu, přenosné senzory, např. detektory ohně a kouře, které se mohou stát součástí pracovního oděvu, nebo snímače, které jsou schopny pomocí GPS určit svou polohu. Kromě tradičních veličin, jako jsou tlak, teplota, průtok nebo pH, se bude mnohem více uplatňovat např. diagnostika založená na analýze akustických emisí, vibrodiagnostika nebo přímé měření koroze. Stále častěji bude doplňkem měřené hodnoty i obrazová informace, snímaná ve viditelné nebo infračervené oblasti.
 
Rozšiřovat se bude uplatnění bezdrátových přenosů dat, nejen z obtížně dostupných míst, ale také např. pro zmíněné mobilní snímače a detektory nebo pro přenosné měřicí ústředny, operátorské panely a notebooky servisních pracovníků.
 
Rostoucí množství dat bude nutné zpracovávat pokročilými algoritmy, které umožní včas odhalit nepříznivé jevy, např. rostoucí opotřebení zařízení, únik médií nebo vznikající poruchy, a automaticky na ně reagovat tak, aby byla zachována maximální bezpečnost a spolehlivost výroby a omezily se nepříznivé vlivy na životní prostředí. Této koncepci se říká Early Event Detection (EED), tedy včasná detekce událostí.
 
Poroste význam konvergence řídicích a informačních systémů podniku. Z klíčových slov zde Jason Urso uvedl např. uplatnění SOA − Service Oriented Architecture − a virtualizaci, která mimo jiné umožňuje automatický upgrade softwaru a značně usnadňuje migraci systémů. Vyzdvihl přitom důležitost normalizace, zvláště důsledné uplatňování normy ISA S-95.
 
Podle společnosti Honeywell bude trendem moderních řídicích systémů prorůstání dříve oddělených úrovní automatizace. Například řídicí systémy provozní úrovně budou stále více vykonávat i optimalizační funkce pokročilého řízení a současně plnit úlohy systémů MES. Jednotliví pracovníci na všech úrovních řízení provozu, operátoři, vedoucí úseků, dispečeři, servisní technici, automatizační inženýři a další budou mít k dispozici informace v jasné a přehledné podobě, přizpůsobené přesně jejich potřebám a pracovním úkolům, aby co nejlépe podporovaly jejich rozhodování. Provozní data ale budou k dispozici i pracovníkům mimo vlastní provoz a závod a budou využívány k analýzám průběhu výroby, včetně jeho dokladování pro splnění regulatorních požadavků a pro sledování kvality, nebo pro optimalizaci výrobních procesů. Pro řízení nadnárodních firem a v rámci dodavatelských řetězců budou tato data dostupná oprávněným pracovníkům v reálném čase kdekoliv na světě.
 
Jason Urso přitom konstatoval, že budoucnost začíná už nyní. Jako příklad uvedl jejich Process Knowledge System, distribuovaný řídicí systém s pokročilými funkcemi, který umožňuje realizovat mnohé z uvedených koncepčních řešení.
 
Shromáždění dále pokračovalo semináři, které se zabývaly aktivitami jednotlivých pracovních skupin Namur. Zvláštní pozornost byla věnována úsporám energie a surovin, využití bezdrátových komunikací, integraci dat v podniku, ale i počínající krizi. Na mnohé prezentace navazovala živá diskuse.
 
Potleskem byla přivítána výzva dr. Norberta Kuschneruse, předsedy Namur, aby i přes krizi a pokles hospodářské výroby podniky daly šanci čerstvým absolventům technických škol získat dobré zaměstnání v oboru.
 
Uděleny byly také tradiční ceny Namur: za diplomovou práci Optimisation-based safety analysis of an industrial-scale evaporation system Anně Völkerové z Technické univerzity v Dortmundu a za doktorskou práci Open integration platform for field device management Danielu Grossmannovi z Technické univerzity v Mnichově.
 
Závěrečnou přednášku měl Martin Schwibach z firmy BASF a věnoval se v ní roli komunikačních sítí v průmyslu. Komunikace bude i zdůrazněným tématem následujícího generálního shromáždění, jehož hlavním sponzorem bude firma Pepperl+Fuchs.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Hovoří dr. Norbert Kuschnerus, předseda Namur
Obr. 2. Sponzorem Generálního shromáždění Namur 2008 byla společnost Honeywell Process Solution