Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

GE Fanuc – největší světový dodavatel systémů SCADA

číslo 8-9/2003

GE Fanuc – největší světový dodavatel systémů SCADA

Firma GE Fanuc je stabilním partnerem v oblasti průmyslové automatizace nabízejícím tuto širokou škálu produktů:

  • vstupní a výstupní jednotky (VersaPoint IO, VersaMax IO),
  • systémy PLC (Programmable Logic Controller) a PAC (Programmable Automation Controller) několika typů (VersaMax PLC, Series 90-30, Series 90-70, RX7i),
  • operátorská rozhraní (řady Datapanel a Quickpanel, Cimplicity Station),
  • průmyslové počítače (obr. 1)
  • řídicí a dohlédací systémy typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) na bázi produktu Cimplicity Plant Edition (obr. 2).
Obr. 1.

V nedávné době uskutečnila firma GE Fanuc akvizici dvou firem, v jejímž důsledku výrazně rozšířila svou nabídku softwarových produktů a posiluje svou pozici na trhu.

V říjnu loňského roku převzala firmu Intellution, předního světového dodavatele softwaru pro průmyslovou automatizaci s více než 185 000 instalacemi jejích produktů po celém světě. V červnu tohoto roku oznámila převzetí firmy Mountain Systems, dodavatele špičkových systémů pro řízení výroby (Manufacturing Execution Systems – MES). Díky těmto akvizicím posílila firma GE Fanuc svoji pozici v oblasti řízení spojitých technologických procesů a stala se největším světovým dodavatelem systémů typu SCADA. Současně byla rozšířena nabídka softwaru GE Fanuc o systémy tzv. Plant Inteligence, tedy systémy, které dokážou transformovat obrovské množství dat získaných z výrobního procesu do hodnotných informací důležitých pro řízení a optimalizaci výroby a pro rychlou návratnost investic do výrobních prostředků. Firma GE Fanuc tak nyní nabízí softwarová řešení od úrovně řídícího hardwaru až po rozhraní se systémem pro řízení podniku (obr. 2.)

Obr. 2.

Představme si nyní jednotlivé softwarové produkty, které firma GE Fanuc v současné době nabízí.

Cimplicity Machine Edition

Cimplicity Machine Edition, nyní k dispozici ve verzi 4.0, je jedinečným nástrojem pro vývoj programu pro řízení, nastavování polohy a vizualizaci na úrovni stroje. Jedná se o otevřený software podporující metody jako XML, COM/DCOM, OPC a ActiveX. Machine Edition také obsahuje zabudovaný webový server, který umožňuje poskytovat výrobní data v reálném čase v rámci celého podniku nebo internetu. Machine Edition se skládá ze tří komponent – View pro vizualizaci, Logic Developer pro řízení z PLC nebo PC a Motion Developer pro řízení pohybových aplikací. Každá z komponent může pracovat samostatně nebo v libovolné kombinaci v rámci jednotného vývojového prostředí. Minimální nároky runtimu dovolují používat aplikace Machine Edition také na Windows CE, Embedded NT atd. Navíc je software Machine Edition lokalizován do češtiny.

Cimplicity Plant Edition

Cimplicity Plant Edition je špičkový systém SCADA/HMI (Human-Machine Interface). Díky architektuře klient/server a využití otevřených standardů při vývoji umožňuje rychlou a snadnou aplikaci s možností dalších rozšíření od samostatných počítačů až po celopodnikové systémy sledování a řízení výroby v reálném čase. Právě vydaná verze 6.1 nabízí mimo jiné podporu několikajazyčných verzí aplikačních projektů (obr. 3). Základní vlastnosti Cimplicity Plant Edition jsou dále násobeny použitím široké škály opčních modulů. Cimplicity Plant Edition nachází uplatnění zejména v automobilovém průmyslu, energetice, kritických řídicích aplikacích, diskrétní výrobě atd.

Obr. 3.

iFIX

Produkt iFIX 3.5 je další špičkový systém typu SCADA/HMI, jenž využívá nejmodernější metody a otevřené standardy pro sběr dat, vizualizaci a operátorský dohled a řízení na celopodnikové úrovni. Použité prostředky a koncepce ideálně odpovídají potřebám aplikací při řízení spojitých procesů, např. ve vodárenství, petrochemii, plynárenství, papírenství atd. Program iFIX navíc nabízí podporu elektronických podpisů a dalších speciálních požadavků směrnice FDA 21 CFR část 11, které jsou vyžadovány pro validace systémů v oblastech jako farmacie, potravinářství aj.

iBatch

Produkt iBatch je jedno z nejvýkonnějších a nejobsáhlejších řešení pro automatizaci dávkové (batch) výroby. Vedle plně grafického a intuitivního prostředí pro vývoj aplikací nabízí také kompletní sběr dat, robustní správu dávek, vizualizaci procesu a výkonné nástroje pro dohled nad nejrůznějšími požadavky dávkové výroby. Pro modelování výrobních procesů, doplňování výrobních postupů, správu receptur a další úlohy dávkové výroby pracuje iBatch podle standardu ISA S88.01. V kombinaci s nadstavbou iWorkInstruction lze také definovat činnost jednotlivých operátorů v souladu s FDA 21 CFR část 11.

iHistorian

Celopodnikový systém iHistorian je určen pro archivaci velkých objemů výrobních procesních dat s velkou rychlostí záznamu. Dokáže zaznamenávat až 100 000 datových proměnných v jednom serveru a v případě potřeby lze použít serverů několik. Archivuje data nejen ze systémů iFIX a Cimplicity PE, ale prostřednictvím rozhraní OPC i z dalších systémů, a dokonce umožňuje načítat nevýrobní a laboratorní data ve formátech XML nebo CSV. Systém iHistorian tak funguje jako obrovský archiv, do kterého jsou dodávána všechna technologická data z výrobního procesu. Nad těmito daty lze dále provádět analýzy, které je přemění v užitečné informace.

infoAgent

Webový portál infoAgent umožňuje prohlížet data ze spojité i diskrétní výroby, analyzovat je a zobrazovat a získávat z kvant výrobních dat kvalitní informace o výrobě. Při použití standardního webového prohlížeče získá uživatel přístup ke grafickým zobrazením, časovým průběhů, grafům v souřadnicích XY, tabulkám a dalším formátům dat, které usnadňují interpretaci a rozhodování v reálném čase nad komplexními aplikacemi. Portál infoAgent poskytuje možnost pracovat nad velkým množstvím nástrojů, včetně systému iHistorian a dalších archivů dat, nad systémy SCADA firmy GE Fanuc i od jiných výrobců a díky rozhraní OPC také přímo nad řídicími systémy.

VisualSPC

Pod označením VisualSPC se skrývá kompletní řešení pro sběr a analýzu údajů o kvalitě ve výrobním procesu, které umožňuje získávat údaje o kvalitě výroby z téměř libovolného zdroje a následně je statisticky zpracovat a zobrazit. Díky monitorování kvality v reálném čase je možné okamžitě rozpoznat a řešit problémy s kvalitou výroby a metody statistického řízení výrobních procesů pomáhají určit vadné výrobky, dříve než opustí výrobní závod a ohrozí pověst podniku. Analýza příčin slouží k určování důvodů poklesu kvality.

Manager

Produkt Manager je pokročilý nástroj pro správu automatizačních systémů a ochranu investic do systémového a aplikačního softwaru. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří zabezpečení přístupu, kontrola verzí, audity, centrální ukládání aplikací a automatické zálohování a obnova dat. Může být použit na jakékoliv aplikace založené na souborech, tj. software pro PLC i DCS (Distributed Control System), software SCADA, výsledky provozních i laboratorních měření atd. Manager nejen dokáže zamezit neoprávněné užívání nebo modifikaci dat, ale také archivuje práci s jednotlivými aplikacemi a základní údaje o změnách a umí porovnat aktuální a archivované verze a identifikovat rozdíly.

MES, EAM

Mimo uvedené produkty nabízí GE Fanuc také softwarové systémy pro řízení výroby (MES), ať už je to Proficy for Manufacturing nebo Cimplicity Tracker, a také systémy pro správu majetku a řízení údržby Cimplicity EAM (Enterprise Asset Management).

Ing. Jan Koudelka,
GE Fanuc Automation CR s. r. o.

Inzerce zpět