Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

GE Aviation Czech podporuje mladé zájemce o technické obory

Společnost GE Aviation Czech zahájila spolupráci se Střední školou letecké a výpočetní techniky (SŠLVT) Odolena Voda s cílem přispět k lepší kvalitě výuky a tím pomoci zvyšovat zájem o technické obory a v konečném důsledku přivést více mladých odborníků do technických profesí.

 
GE Aviation Czech (GEAC) patří do skupiny GE Aviation, což je významný výrobce proudových a turbovrtulových motorů, dílů a integrovaných systémů pro letectví. Společnost již několik let úspěšně spolupracuje s ČVUT v Praze a nyní chce podporovat také vzdělávání na školách středního stupně. Střední škole letecké a výpočetní techniky Odolena Voda nyní zapůjčila unikátní výukovou pomůcku – pohyblivý řez motoru M601 doplněný sadou komponent pro výukové programy.
 
Spolupráce GEAC se SŠLVT Odolena Voda bude pokračovat zajišťováním praxí pro studenty i učitele odborného výcviku a zapojením lektorů GE do výuky. Úspěšní studenti mohou po absolvování školy získat ve firmě stálé zaměstnání. Studenti SŠLVT Odolena Voda by měli mít v budoucnu možnost využívat během výuky celé motory M601 zapůjčené z GE Aviation Czech. Na nich si budou moci vyzkoušet montáž a demontáž nebo cvičnou zástavbu do draku letounu Ae 270, kterým škola disponuje.
(ed)