Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Fyzikální podobnost v modelování a identifikaci frekvenčně řízených soustav

číslo 12/2005

Fyzikální podobnost v modelování a identifikaci frekvenčně řízených soustav

Uvádí se principiální schéma a zjednodušená reprezentace sledované soustavy. Jsou rozvedeny vztahy fyzikální podobnosti soustavy, vycházející z obecné rovnice fyzikálních proměnných, transformované do obecné rovnice optimálně formulovaných bezrozměrných argumentů. Předkládají se modelové zákony a podobnostní moduly a je poukázáno na modelová omezení a na tendence výkonového exponování modelu v něm působícími veličinami. Naznačuje se způsob aplikace odvozených souvislostí a výklad je ilustrován příkladem z praxe.
Výsledky lze využít k racionálnímu modelování a identifikaci výkonové části frekvenčně řízených soustav s indukčním elektromotorem a jiných podobných objektů.

Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde

klíčová slova pro fulltextové vyhledávání:

  • Klosův vztah pro točivý moment a řízení rychlosti,
  • elektrické, napěťově řízené servomechanismy,
  • indukční, stejnosměrný elektromotor
  • torzní útlum, elasticita
  • momentová konstanta motoru
  • moment, skluz zvratu.

    Ing. Ota Roubíček, DrSc.,
    Mechatronika Praha