Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Frekvenční měniče PowerFlex 700

Automa 7-8/2001

Frekvenční měniče PowerFlex 700

Frekvenční měniče PowerFlex 700 firmy Allen-Bradley jsou dalším členem osvědčené typové řady PowerFlex. Vynikají především jednoduchou obsluhou a ovládáním. K jejich výhodám patří kompatibilita a shodnost ovládání a řízení s měniči PowerFlex 70. Jsou nabízeny ve čtyřech konstrukčních provedeních v řadě výkonů 0,37 kW až 30 kW pro napětí 200 až 240 V, 380 až 480 V, 500 až 600 V.

Obr. 1.

Mezi standardní funkce nového měniče patří možnost realizovat skalární řízení (U/f), které je vhodné pro jednoduché aplikace bez nároků na přesnost krouticího momentu. Vektorové řízení flux vector je určené k využití pro široké rozsahy aplikací. U PowerFlex 700 lze stejně jako u jiných moderních pohonů realizovat i vektorové řízení bez snímače otáček, sensorless vector. Díky této funkci měnič dosahuje vysoké přesnosti nastavení otáček i bez nutnosti fyzicky realizovat zpětnou vazbu.

Měnič má vlastní PI regulátor. Vlastní dynamické brždění redukuje požadavky na vnější brzdící rezistory, které jsou nutné jen pro brždění velkých výkonů po delší dobu. Standardní režim brždění je brždění stejnosměrným proudem. V měniči je zabudovaný síťový odrušovací filtr. Na výstupu měniče je feritová tlumivka (common mode core).

K dalším užitečným funkcím měniče patří detekce výpadku sítě, indikace ztráty zátěže, možnost připojení na sběrnici (DC BUS version) a nastavitelná regulace otáček včetně kompenzace skluzu. Výstupní frekvence se moduluje pomocí šířkově pulsní modulace (PWM), která umožňuje realizovat téměř spojitou změnu frekvence a efektivní hodnoty první harmonické složky výstupního napětí. Měnič umožňuje provádět letmý start motoru a změnu rychlosti motoru podle S-křivky. Je vybaven auto-ekonomizérem a nastavitelným restartem měniče po chybě.

Další výhodné vlastnosti jsou:

  • optimalizace pohonu podle motoru a zátěže (auto-tune),
  • přímý přístup k vnitřním proměnným měniče (test points),
  • paměťová fronta osmi posledních alarmů,
  • paměť pro tři sady parametrů nastavitelných podle konkrétních uživatelských aplikací,
  • detekce chyb se záznamem času výskytu (obslužný přístroj HIM ve verzi s LED zobrazuje kód chyby, HIM s LCD zobrazuje kód, stručný popis a čas výskytu příslušné chyby),
  • detekce stavu měniče (stavové LED diody prosvěcují kryt měniče a indikují momentální stav měniče: chod, stop, chyba, alarm).

Předností je také to, že při montáži více měničů není nutná větrací mezera. Tak lze montovat měniče do rozváděče těsně jeden vedle druhého a minimalizovat instalační plochu, velikost rozváděče a náklady na něj. Díky kazetovému provedení jsou svorkovnice řídicí a výkonové části snadno přístupné a jejich demontáž je jednoduchá a rychlá, a to i tehdy, je-li více měničů namontovaných vedle sebe.

Obslužný přístroj LCD HIM je nabízen v několika provedeních, s širokou vícejazyčnou podporou. Přímo v menu modulu si může uživatel vybrat ze sedmi světových jazyků (holandština, angličtina, francouzština, italština, němčina, portugalština a španělština). LCD HIM zobrazuje stavové hlášení na sedmi řádcích pomocí 21 logicky uspořádaných oken.

Obr. 2.

Standartní I/O jednotka obsahuje šest digitálních vstupů, dva reléové výstupy, dva analogové vstupy a jeden analogový výstup. Lze volit mezi dvěma variantami logických obvodů: s napětím 115 V AC a 24 V DC. Analogové vstupy mohou mít úroveň 0 až 10 V, 4 až 20 mA nebo může být na vstup připojen externí potenciometr. Programovatelné vstupy a výstupy usnadňují přímé připojení podle požadavků uživatele.

PowerFlex 700 je k dispozici v ucelené řadě výkonů. Spolehlivá ovládací a řídicí jednotka, kterou lze pružně přizpůsobit s ohledem na velikost měniče a druh jeho použití, dovoluje uživateli pohon s měničem snadno konfigurovat a přizpůsobit jej pro široké spektrum aplikací.

Frekvenční měniče řady PowerFlex 700 mají rozsáhlé možnosti komunikace, které uživateli napomáhají měniče obsluhovat. K dispozici jsou moduly pro Ethernet, DeviceNet, ControlNet, Universal Remote I/O, RS-232/485, Profibus, Interbus-S, Modbus a Modbus+. Standardní záležitostí je u měničů PowerFlex 700 také on-line editování a monitorování parametrů pohonů softwarem DriveExplorerTM a DriveTools32TM. U všech typů frekvenčních měničů PowerFlex 70 a 700 je zajištěna zpětná kompatibilita se stávajícími moduly ScanPort (HIM, komunikační moduly).

Měniče samozřejmě mají množství ochran, jako např. inteligentní elektronické monitorování měniče, aktivní tepelný manažer, který umožňuje reagovat na přetížení a zabránit přehřátí a poškození měniče, dále ochranu proti přepětí, proti podpětí atd.

Použití měničů PowerFlex je zvláště vhodné pro řízení ventilátorů, čerpadel a odstředivek, ale i v oblasti přepravy materiálů, u pásových dopravníků, zakladačů nebo výrobních linek. Neméně výhodné je jejich použití u dalších speciálních aplikací s proměnlivou zátěží, velmi malými otáčkami, vysokou setrvačností nebo s velkými požadavky na brždění.

Výrobce, Rockwell Automation, přední světová firma v oblasti automatizační techniky, garantuje místní a celosvětovou podporu, servis a další technický rozvoj. Autorizovaný distributor americké společnosti Rockwell Automation (Allen-Bradley) v ČR, firma Controltech, s. r. o., poskytne všem zájemcům podrobné informace o možnostech a aplikacích těchto moderních prvků.

Controltech, s. r. o.
Havlíčkova 822
280 02 Kolín
tel.: 0321/74 20 11
fax: 0321/74 20 22
e-mail: info@controltech.cz
internet: http://www.controltech.cz