Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Fraunhoferův ústav na Hannover Messe 2022

Ve dnech 30. května až 2. června 2022 se uskutečnil veletrh Hannover Messe, jehož tématy letos byly mj. automatizace, digitální ekosystémy, logistika, energetika nebo též globální obchodní trhy. Ve společném stánku zde své novinky vystavily také Fraunhoferův institut pro obráběcí stroje a technologie tváření IWU, Fraunhoferův institut pro materiálové inženýrství IWS a Fraunhoferův institut pro aplikovanou optiku a přesné strojírenství IOF.

 

Laserová svařování

Tým výzkumníků z IWU pod vedením Dr. Dirka Dittricha tu předvedl svařování ocelových konstrukcí s využitím laserového paprsku jako jediného zdroje energie. Tento způsob svařování je vhodný k použití v lodním průmyslu a stavitelství mj. pro lepší parametry „housenky“ a menší rozměry tepelně ovlivněné oblasti. Má potenciál nahradit konven­ční i hybridní způsoby svařování.

 

Termografický 3D senzor pro měření transparentních objektů

Ústav IOF na veletrhu představil novou metodu vhodnou k měření rozměrů a tvarů průhledných a průsvitných objektů, jako jsou např. optické krystaly či čočky, a to bez nutnosti předchozí úpravy jejich povrchu. Metoda označovaná rovněž jako Glass360Dgree je založena na infračerveném záření CO2 laseru a využívá kamery MWIR (Medium Wavelength Infrared). Principem je ohřev snímaného objektu (s reflexním nebo naopak světlo pohlcujícím povrchem znemožňujícím použití konven­čních způsobů skenování) laserovým zářením a detekce jeho rozměrů kamerami snímajícími infračervené spektrum záření. Metoda je vhodná pro kontrolu kvality optometrických či polovodičových výrobků či k získání dat potřebných pro robotickou manipulaci s takovými polotovary a výrobky. Předmětem dalšího výzkumu, na kterém se IOF podílí s Technickou univerzitou v Ilmenau, je otázka optimálního poměru mezi mírou detailu měření a jeho trváním s ohledem na možné masové rozšíření metody do průmyslových sektorů, jako je automobilový průmysl a elektrotechnika.

 

Flexibilní kolaborativní roboty

Ústav IWU představil vývoj inovativních flexibilních komponent pro kolaborativní roboty s cílem zvýšení bezpečnosti a akceptace těchto robotů ze strany uživatelů. Zamýšleným použitím jsou zejména různé asistenční systémy pro zdravotnictví a sociální služby. Ve stánku IWU byl na veletrhu vystaven haptický demonstrátor vybavený pohyblivým ramenem s nastavitelnou tuhostí. Principem je vytvoření podtlaku (vakua) ve struktuře ramena pro až 300krát větší tuhost v tahu a tlaku v kombinaci s vrstvami tenkého filmu na jeho povrchu.

Návštěvníci Hannover Messe si navíc mohli vyzkoušet ovládání planárních pohybů robotického ramena s proměnnou tuhostí pomocí gest. Pokud jde o design, zákazníci v jihovýchodní Asii preferují humanoidní roboty, zatímco evropský trh očekává více „robotickou“ koncepci kolaborativních robotů.

(jh)