Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Francouzský program Industrie du Futur

Podle studie ARC Advisory Group je ve Francii již několik let uskutečňován program Industrie du Futur, který je obdobou německého konceptu Industrie 4.0, ale na rozdíl od něj nevzbudil téměř žádnou pozornost tisku. Koncept Industrie 4.0 stále ještě není ze strany odborné veřejnosti plně pochopen a existuje mnoho jeho různých interpretací. Avšak dodavatelé informačních a automatizačních prostředků již přizpůsobují svou komunikaci a produkty, takže průmyslové firmy si mohou vybírat zařízení a systémy pro vybudování výrobních provozů odpovídající nové vizi.

 
Francouzský přístup je zcela odlišný. O programu Industrie du Futur zatím vyšlo jen několik článků v tisku a nezajímají se o něj ani dodavatelé. Jde však o rozsáhlý program s velmi konkrétními inovačními a ekonomickými záměry. Jeho první fázi odstartoval v roce 2013 Arnaud Montebourg, tehdejší ministr reindustrializace Francie, který za malé pozornosti tisku bránil průmyslové výrobní provozy před uzavřením nebo přemístěním a potichu zahájil program se 34 projekty zaměřenými na průmysl. V dubnu 2014 druhou fázi započal Emmanuel Macron, současný ministr průmyslu a digitalizace, který program srozumitelněji sděluje veřejnosti. Zaměřuje se na devět oblastí: nové zdroje, udržitelná města, ekologickou mobilitu, dopravu budoucnosti, digitální hospodářství, inteligentní objekty, digitální bezpečnost a inteligentní potraviny. Později byly do programu zahrnuty tři další oblasti: drony s velkou nosností, e-learning pro školy a obnovitelné zdroje energie.
 
Jednotlivé projekty programu Industrie du Futur jsou vedeny výkonnými řediteli a sponzory, obvykle manažery známých firem. Patří k nim např. Carlos Gohn, generální ředitel společnosti Renault, a Bernard Charlès, generální ředitel firmy Dassault Systemes. Projekty jsou rozvrženy do let 2020 až 2030 a některé počítají i s legislativními změnami na národní i evropské úrovni. Jakkoliv je struktura projektů jasná a se stanovenou odpovědností, někteří kritici programu se obávají toho, že zapojení nesčetného množství průmyslových, výzkumných a ekonomických organizací v projektech může z důvodu politických a mocenských bojů vést ke ztrátě soustředění a k neefektivnosti.
 
Projekty zaměřené na průmyslovou výrobu se soustřeďují na digitalizaci. Mají přinést pokrok také v oblastech, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, využívání IT a internetu věcí v průmyslové výrobě. Zcela výjimečnou iniciativou zahrnující všechna průmyslová odvětví je „továrna budoucnosti“. Tento projekt je nejdůležitější pro modernizaci průmyslu Francie. Ekonomové totiž shodně tvrdí, že pomalý ekonomický růst Francie je zapříčiněn nedostatečnými investicemi do výrobních technologií a zařízení, což vede k poklesu konkurenceschopnosti. Více informací je na http://industrial-iot.com/2015/08/frances-industrie-du-futur-is-well-on-track/.
(ev)