Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Foxtrot Inside – vestavný řídicí systém pro výrobce strojů

Výrobci strojů a strojních zařízení potřebují své výrobky vybavit vhodným řídicím systémem, není ale účelné ani hospodárné, aby jej vyvíjeli sami. Jako výhodné řešení se nabízí použití standardního programovatelného automatu (PLC) s vhodnou konfigurací, jehož funkce lze individuálně naprogramovat v uživatelském programu PLC.

 
Jako vhodný kandidát se jeví programovatelný automat Tecomat Foxtrot®. Je to malé, ale výkonné PLC (www.tecomat.cz). Problémem ale může být jeho kompaktní, zakrytovaná konstrukce, která někdy komplikuje zabudování do výrobku.
 
V průběhu roku 2014 uvedla firma Teco, a. s., na trh zcela novou, vestavnou verzi systému Tecomat Foxtrot CP-1970 (obr. 1). Je určena především výrobcům tepelných čerpadel, automatických kotlů na pevná paliva, vzduchotechnických jednotek s rekuperací, kogeneračních jednotek a mnoha dalších zařízení. Dále je vhodná i pro řízení jednoúčelových a mobilních strojů a pro jejich diagnostiku. Provedení PLC Foxtrot CP-1970 je zjednodušeno na otevřený modul bez krytování – „jednodeskové PLC“. Může tak být snadno zabudováno do míst, kam výrobce instaluje ostatní elektrovýzbroj svého zařízení, a zakrytován
je až celek. Obvod desky je maximálně využit pro umístění konektorů. Celý systém je tak připraven k různým modifikacím s individuálními kombinacemi vstupů a výstupů pro konkrétního výrobce. Tyto zákaznické verze se dodávají v minimálních, smluvně dohodnutých dávkách.
 
Na straně vstupů je Foxtrot CP-1970 připraven na konfigurace, které umožní přímé připojení snímačů teploty vody, vzduchu a spalin, tlaku vody a vzduchu, průtoku vody (impulzních a vírových), vlhkosti a koncentrace CO2. Umožňuje měřit spotřebu elektrické energie, měřit předané teplo (kalorimetr) a signalizovat stav hromadného dálkového ovládání (HDO). Kontakty od ostatních binárních signálů lze využít podle situace.
 
Na straně výstupů lze pro binární povely volit kombinace několika typů relé, podle potřebné proudové zátěže a zapojení kontaktů (spínací nebo přepínací). Dále je možné využít výstupy, které umožní přímé řízení otáček oběhových čerpadel s elektronicky komutovanými (EC) motory, kompresorů, stejnosměrných motorů nebo krokových motorů. Mohou přímo řídit polohu ventilu (na vodu či plyn), servopohonů a klapek (např. na vodu, vzduch, plyn) nebo elektronického expanzního ventilu.
 
Napájení lze volit přímo ze sítě 230 V AC (s využitím vestavěného spínaného zdroje) nebo 24 V DC. Je možné vybrat nejvhodnější kombinaci komunikačních rozhraní. Významnou výhodu poskytuje rozhraní Ethernet, které dovoluje přímé připojení na internet. Jeho prostřednictvím je možné realizovat např. dálkovou správu a diagnostiku zařízení, ale i úpravy či upgrade uživatelského programu PLC přímo z vývojového systému Mosaic nebo pohodlně distribuovat aktuální verze firmwaru s využitím nástroje Firmware updater. Foxtrot CP-1970 je pro výrobce technologických zařízení nejrychlejší cestou, jak svůj produkt zařadit mezi objekty v internetu věcí (IoT). Nabízí řešení mnoha úloh, s nimiž se musí vypořádat OEM (Original Equipment Manufacturer) – výrobci zařízení, kteří při výrobě hotového výrobku používají díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců a hotový výrobek prodávají pod svou vlastní obchodní značkou.
 
Vestavný Foxtrot CP-1970 je plně kompatibilní s ostatními provedeními PLC Foxtrot. K jeho programování je určen vývojový systém Mosaic a programuje se podle zásad mezinárodní normy IEC 61131-3. Prostřednictvím integrované rychlé sběrnice TCL2 jej lze rozšiřovat o libovolné moduly ze sady Foxtrot. Mohou to být vstupně-výstupní moduly nebo komunikační moduly se standardními sériovými porty (RS-232, RS-485, CAN), moduly specializované na sběrnice OpenTherm či MP-bus a operátorské panely ID-14 nebo ID-17. Důležitou vlastností je přítomnost řadiče (master) sběrnice CIB (Common Installation Bus®), na kterou lze připojit nepřeberné množství komponent „chytré elektroinstalace“, včetně interiérových prvků v designech všech předních výrobců vypínačů a zásuvek. Na sběrnici CIB lze připojit i kombinované snímače vlhkosti, CO2 a teploty, čidla pohybu nebo interiérové displeje pro pohodlné nastavení
žádaných hodnot.
 
Foxtrot CP-1970 lze prostřednictvím portu Ethernet kombinovat i s novým dotykovým displejem ID-31 s úhlopříčkou 4". Displej interpretuje interní webové stránky systému Foxtrot a může být nejjednodušším plně grafickým a plně programovatelným interaktivním panelem cílového zařízení. K dispozici je i vestavné provedení displeje s označením ID-32. Ten lze dokonce připojit k centrále vlastním sériovým portem a ušetřit tak ethernetový port na základním modulu pro připojení k internetu. Pro jednodušší úlohy je připravena varianta alfanumerického displeje OLED s maticí mechanických tlačítek s možností upevnit na čelo vstupně-výstupní jednotky CP-1970.
 
Vývojáři firmy Teco jsou připraveni konzultovat se zájemci jejich záměry a potřeby individuálního řešení. Je snadné a výhodné stát se členem rozšiřující se komunity výrobců, kteří vsadili na výhody osvědčeného a neustále rozvíjeného PLC Tecomat Foxtrot.
 
Ing. Jaromír Klaban,
Obr. 1. Celkový pohled na vestavné PLC Tecomat Foxtrot CP-1970