Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Foxtrot 2 v budovách – propojuje, integruje, řídí, automatizuje

Firma Teco a. s. pro 20. léta 21. století připravila novou platformu univerzálního řídicího systému ze skupiny Tecomat označovanou Foxtrot 2. Jde o inovaci systému, který se v průmyslu, v měření a regulaci a v tzv. chytrých instalacích používá již od roku 2020. Dvojka znamená jeho druhou generaci se zásadně přepracovaným jádrem, které je plně kompatibilní s celým dosavadním ekosystémem periferních modulů a programováním podle normy IEC-61131. Má integrovaný LTE modem (obr. 1) a zabezpečené připojení k internetu a vestavěnou VPN (Virtual Private Network) službu Wireguard. Otevírá možnosti integrací softwaru třetích stran psaných v jiných jazycích než IEC 61131.

 

Foxtrot v budovách, a tedy i v showroomech

O chytrých instalacích v domech se v posledním desetiletí nejen mluvilo, ale začaly se i reálně implementovat ve větším měřítku. Praxe ukazuje, že současné domy jsou již tak prošpikované technikou, navíc od různých výrobců, že bez její vzájemné koordinace a integrace to již vlastně nejde. Systém, který vše propojí, už dávno není luxusem ale standardem. V poslední době je vyloženě nutností, bez které se dům prostě neobejde. Navíc rozsahy takových instalací často předčí počtem řízených vstupů a výstupů leckterý průmyslový projekt nebo typickou instalaci měření a regulace. Investory a provozovateli budov jsou soukromé osoby nebo developeři, tedy často laikové v oboru, kterým je třeba nutnost takové infrastruktury objasnit, vysvětlit a ukázat nejlépe v reálném kontextu. Tuto úlohu splňují showroomy. Dva z nich, vybavené systémem Foxtrot, realizovala pražská společnost ELPRAMO, s. r. o., (www.elpramo.cz) a s nimi čtenáře Automy krátce seznámíme.

 

Design Living Concept – inspirace pro chytré řešení domů

Od začátku roku 2019 je v Praze 8 na Rohanském nábřeží pod hlavičkou Design Living Concept v provozu ukázkový a plně funkční moderní byt vybavený inteligentní elektroinstalací na bázi řídicího systému Tecomat Foxtrot. Vznikl na základě dlouhodobé spolupráce dodavatelů při realizaci předchozích projektů. Na jednom místě má návštěvník možnost vidět řešení celého interiéru i jeho detailů (obr. 2). Prostor je určen pro konzultace s odborníky od návrhu jednotlivostí až po realizaci celku. Návštěvníci uvidí vybavení koupelny, nábytek, obklady, podlahy, osvětlení, stínění atd. K řízení větrání, klimatizace a topení je zde zvolen řídicí systém Tecomat Foxtrot. Do jednotného systému řízení se systémem firmy Lutron, použitým pro osvětlení a žaluzie, a se zabezpečovacím systémem od firmy Eldes jej tu instalovala společnost Elpramo, která se zaměřuje na prémiové instalace. Showroom je otevřen na předem sjednané schůzky v pracovní dny od 9 do 16 hodin.

 

Showroom firmy Josko – včetně správy energií budovy

Další pražský showroom vybavila společnost Elpramo systémem Foxtrot ve Stodůlkách. Pod záštitou společnosti FIALA Josko Partner s. r. o. byl otevřen luxusní nový showroom určený nejnáročnějším klientům. Foxtrot tu tentokrát neřídí typické vybavení interiéru, jako jsou žaluzie, rolety, osvětlení a klimatizace, ale je zde předvedena a plně provozována integrace energetické infrastruktury celé budovy. Jmenovitě jsou řízeny:

  • dvě venkovní a přibližně dvacet vnitřních jednotek klimatizace Daikin pro topení a chlazení,
  • dvě vzduchotechnické jednotky SystemAir pro řízené větrání,
  • část osvětlení v prostorech kanceláří s plnou integrací systému od firmy Lutron,
  • stínění – ‍žaluzie a rolety opět řízené systémem od firmy Lutron.
  • Na stّřeše budovy je umístěna fotovoltaická elektrárna, ji‍ navrhla a instalovala společnost Vivis Energy, s. r. o. Instalovány byly:
  • stّřešní fotovoltaické panely o špičkovém vý‎konu 15,8 kWp,
  • kombinace hybridních sřídačů Studer Innotec a on-grid sřídačů SMA,
  • bateriové ْúložiště 60 kW·h od firmy Tes­volt.
Tuto kombinaci střídačů v režimu AC coupling řídí samostatný PLC Foxtrot, který si s hlavním PLC vyměňuje data pomocí protokolu Modbus. Při výpadku komunikace fungují obě části samostatně (stand-alone) bez problému dále.

 

Chytré řízení jako standard

Promyšlený management energií v budovách dnes již není jen záležitostí vůle osvícených architektů, projektantů a investorů, ale zabývá se jimi i nová směrnice Evropského parlamentu a rady 2018/844/EU, navazující na předcházející směrnice: 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vstoupila v platnost letošního 30. května. Pro obytné budovy je předepsáno: „Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby obytné budovy byly vybaveny: funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů, a účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie.“

Nová směrnice již tedy reflektuje poznání, že realita a fyzika jsou složitější než prvoplánové úspory zateplením nebo nejjednodušším připojením fotovoltaických panelů. Směrnice výslovně zmiňuje pojmy „systémy automatizace a řízení budov“, „elektronické monitorování“ a „řídicí funkce pro výrobu, distribuci, skladování a využívání energie“. Z luxusu a nutnosti se tak řídicí systém v budově stává navíc de facto legislativním standardem.

 

Typická úloha pro Tecomat Foxtrot

Jinými slovy to znamená, že všechna technická zařízení budov je nutné integrovat do jednoho celku, monitorovat jejich stav a koordinovaně je řídit s optimálním využitím potřebných získaných provozních dat. S tím si řídicí systém Tecomat Foxtrot snadno poradí. Dosvědčují to mnohé reference standardních i unikátních realizací řízení budov se systémy Tecomat Foxtrot, publikované v časopise Automa (www.automa.cz) nebo na stránkách www.ovladejsvujdum.cz, https://www.tecomat.cz/http://tecoacademy.cz/.

 

Závěr – potřebnost osvěty a vzdělávání

Nějaký čas bude trvat, než se aktualizovaná legislativa a zásady chytrého řízení budov stanou nezbytnou součástí kvalifikace architektů, projektantů, elektroinstalatérů a jiných odborníků, kteří se podílejí na řešení techniky v nově vznikajících i rekonstruovaných budovách. Proto se firma Teco cíleně věnuje odbornému vzdělávání a spolupracuje s mnoha školami a vzdělávacími institucemi. Velký význam v tom sehrává i příležitost vidět úspěšná řešení a možnost na místě komunikovat s odborníky. I v tom spočívá přínos zmíněných pražských showroomů. Podobně může sloužit i nová budova firmy společnosti Teco v Kolíně, ve které se řídicí systémy Tecomat Foxtrot nejenom vyrábějí, ale která je jimi kompletně i řízena.

 

Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s., Ing. Ladislav Šmejkal, Teco a. s., Ing. Petr Pokora, ELPRAMO s. r. o.

Obr. 1. Řídicí systém Tecomat Foxtrot je malá krabička šířky šesti jističů do domovní rozvodnice, ale zvládne obsloužit i tisíc čidel a akčních členů (verze na obrázku má i vestavěný LTE modem, a tedy i přímý a zabezpečený přístup do internetu bez dalších mezičlánků)

Obr. 2. Funkční byt v showroomu na Rohanském nábřeží (U Mlýnského kanálu 5, Praha 8) je vybaven špičkovým interiérem a současně ilustruje technické řešení s chytrou elektroinstalací řízenou Foxtrotem (foto: Design Living Concept)

Obr. 3. Na adrese Holýšovská 2923/4, 155 00 Praha 5, je Foxtrotem řízený showroom společnosti Fiala Josko partner s. r. o. (www.joskopartner.cz)