Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Foxconn 4Tech představil svou cestu k průmyslu 4.0

Firma Foxconn 4Tech a Česko-německá obchodní a hospodářská komora uspořádaly společný odborný seminář pro průmyslové firmy zaměřený na praktickou stránku a potenciál digitální transformace výroby a podnikání v dalších oborech.

Firmy v současné době intenzivně přemýšlejí o tom, jak inovovat výrobní procesy, a hledají cestu k vyšší efektivitě a kvalitě, ale často stále chybí konkrétní projekty a strategie, jak tyto požadavky uvést do praktického života. Společnost Foxconn 4Tech podporuje prostřednictvím svých řešení, produktů a služeb realizaci postupných kroků, které vytvářejí „ostrůvky inteligence“ nebo celé chytré továrny ve výrobní sféře. To ve svém důsledku pomáhá uvádět výrobu do požadovaného stavu plné nebo částečné digitalizace shrnutého do trendu průmysl 4.0.

„Společný přístup a spolupráce s Česko-německou obchodní a hospodářskou komorou ukazuje, že průmyslové firmy mají zájem získat podstatné informace pro rozhodování, jaké projekty a procesy jsou pro digitální transformaci výroby důležité,“ uvedl Jiří Krátký, komerční ředitel společnosti Foxconn 4Tech. „Pomáháme zákazníkům uvést do života často složité projekty pokročilé automatizace a efektivní sběr dat a představujeme jim naše praktické zkušenosti, které jsme získali během dvaceti let praxe našich vlastních týmů.“

Odborného semináře na půdě Česko-německé obchodní a hospodářské komory se zúčastnilo několik desítek odborníků z nejrůznějších oborů, kteří měli možnost nahlédnout do konkrétních řešení implementace průmyslového IoT, efektivního řízení a predikce spotřeby energií, pokročilé datové analytiky, strojového vidění na bázi umělé inteligence, systémů pro řízení výroby, chytré logistiky a rovněž pokročilé průmyslové automatizace.

Součástí semináře byla i odborná diskuse. Podněty budou využity v jednotlivých podnicích při nalézání odpovědí na otázky, kterým směrům v rozvoji se prioritně věnovat. 

Radim Adam