Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Fórum průmyslu a vysokých škol o financování technických univerzit

O plánovaných úpravách ve financování vysokých škol a připravovaných legislativních změnách diskutovali začátkem května zástupci technických vysokých škol a představitelé významných průmyslových podniků s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednání se uskutečnilo z iniciativy Svazu průmyslu ČR na Fóru průmyslu a vysokých škol, které bylo již v roce 1996 založeno jako platforma pro diskusi o vzdělávání, vědě a výzkumu mezi nejvyššími představiteli technických vysokých škol a průmyslových firem.

 
Jednání se na straně akademické obce zúčastnili rektoři a prorektoři z devíti významných tuzemských technických univerzit: ČVUT v Praze, VUT v Brně (VUT), VŠB-TU Ostrava , Technické univerzity v Liberci (TUL), Univerzity Pardubice, VŠCHT v Praze , Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy logistiky a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Pokud se daří domácímu průmyslu, poznáme to i my na zvýšeném zájmu o studium na našich fakultách. Například Fakulta strojní ČVUT letos zaznamenala 20% nárůst zájemců o studium a pozitivní spojitost s loňskými a předloňskými výkony průmyslových firem je zde více než zřejmá,“ řekl rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka. Zástupci průmyslových firem požadovali na ministryni Valachové, aby byl zastaven propad ve financování vysokých škol s následným navýšením. Při financování technických vysokých škol by měla být zohledněna větší finanční náročnost výuky a také uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
Rektoři technických škol se neobávají potíží s uplatněním svých absolventů, starosti jim však dělá pokles znalostí zájemců o studium na vysokých školách technického typu. „První ročník většiny fakult technického či přírodovědného zaměření nám tak mnohdy často slouží spíše jako časový prostor pro doplnění základních znalostí absolventů středních škol,“ uvedl k tomu Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice.
 
Na příštím jednání Fóra průmyslu a vysokých škol by měly být podle příslibu ministryně školství Kateřiny Valachové detailně probrány všechny problematické části připravované novely zákona o vysokých školách.
(ed)