Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Fórum automatizace na veletrhu Amper 2016 – prostor pro výměnu názorů a zkušeností

Stánek časopisu Automa na letošním veletrhu Amper měl netradiční podobu. Pod zdaleka viditelným nápisem Fórum automatizace, nepřehlédnutelným při příchodu od hlavního vchodu, byl jeho nedílnou součástí prostor pro prezentaci názorů, zkušeností, referencí a produktů. A možnost prezentace byla využita velmi efektivně. Od úterý do pátku se představilo množství firem, ale i středních a vysokých škol a organizací.

 
Ve zpětném pohledu není možné jmenovat nějaké hlavní téma. Témat byla pestrá paleta. Většina firem se však určitým způsobem věnovala aktuálnímu tématu Průmysl 4.0. Od pohledu na změnu scénáře současného běžného obchodního modelu přes zamyšlení nad postavením malých a středních firem v rámci této iniciativy až po uplatnění robotů při konkrétních úkolech v průmyslu. Názor i k takto rozdílným a zároveň vzájemně blízkým oblastem vyslovil Otto Havle ze společnosti FCC průmyslové systémy (obr. 1). Již úvodní přirovnání iniciativy Industry 4.0 ke sněžnému muži, kterého nikdo neviděl, ale všichni už o něm slyšeli, upozornilo na to, že v jeho prezentaci nepůjde jen o strohá fakta.
 
Pojednání o problematice robotů a robotiky zazněla každý den Fóra automatizace. A nejen od společností, které v tomto oboru podnikají, např. B&R automatizace (Tomáš Prchal) nebo Axiom Tech (David Sámek) či Workswell (Jan Sova), ale především z úst kantorů a studentů středních a vysokých škol a organizací, které se věnují práci s talentovanou mládeží. Zájemci měli příležitost vidět „živé“ roboty v akci, sledovat videozáznamy ze soutěží robotů a seznámit se s dalšími výsledky
technických aktivit.
 
Je třeba vyzdvihnout řešení studentů SPŠE Pardubice určené pro rehabilitaci. Jeho obrovským přínosem není jen motivace dětí po úrazech a nemocech při rehabilitování, ale také to, že studenti mají možnost přímo v rehabilitačním ústavu vidět použití svých aplikací v praxi a jejich pomoc pro malé pacienty. SPŠE z Ječné ulice v Praze představila realizaci zadání pro mezinárodní soutěž ve stavbě minisatelitů. SPŠE Brno (Tomáš Beran) předvedla komplexní řešení řízení výtahu za použití PLC. Programování a jeho výuka, včetně programování PLC, robotů a jednočipových počítačů, byly prezentovány zástupci SPŠ Zlín.
 
Organizace soutěže robotů, výsledky a ukázky byly předmětem prezentace FEL ČVUT Praha (Martin Hlinovský). A ukázky robotů, ale i relativně složitých linek uvedli mladí technici z centra AMAVET (obr. 2). Bylo se na co dívat a hlavně bylo možné odnést si pocit, že existuje zanícený dorost, který má zájem o techniku, elektrotechniku a automatizaci. S výukou, ale z jiného konce, souvisela i přednáška firmy Festo (Petr Hůla). Byly představeny výukové systémy pro automatizaci a pneumatické a hydraulické systémy. Nechyběl ani pohled na didaktiku a koncept Průmysl 4.0.
 
Velký zájem vzbudila přednáška společnosti BHV Senzory (Jan Vaculík), kde přednášející na řadě fotografií dokumentoval, co vše se může stát při měření tlaku v provozu. Samozřejmostí bylo také odhalení příčin jednotlivých nestandardních situací. K dalším firemním přednáškám patřilo seznámení s novým vývojovým prostředím e!Cockpit společnosti WAGO (Jakub Svoboda) a společnost Lapp Kabel představila nové komponenty pro sítě Profinet. Společnost ABB ve svých přednáškách auditorium seznámila s produkty pro inteligentní měření a regulaci (Štěpán Jelínek) a přepočítávání průtoku pro měření
protečeného množství (Peter Ištván). Zajímavé byly i ukázky integrovaného nástroje pro tvorbu webových vizualizací společnosti B&R automatizace (Roman Mužík).
 
A pro ty, co se teprve připravují na podnikání, byla důležitá přednáška Jihomoravského inovačního centra (Pavla Matulová). Zaměření na strategii, obchod, interní procesy a navazování partnerství odpovídá požadavkům současnosti na úspěch nejen vznikajících, ale i zaběhnutých firem a projektů.
 
Fórum automatizace nebylo letos zaměřeno zdaleka jen na automatizaci. Bylo pestré, bylo aktuální a bylo přínosné. Potvrzením je mnoho posluchačů z řad návštěvníků veletrhu Amper, tak i odborníků z řad vystavovatelů, kteří byli na výstavišti přítomni.
Radim Adam