Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Fórum automatizace a odborné vzdělávání

Poslední den je v přednáškovém Fóru automatizace (pátek 22. 3. od 9 do 12 h) ve stánku V 4.16 na veletrhu Amper vyhrazen technickému vzdělávání a moderní výuce automatizace na středních odborných školách v duchu trendu vzdělávání 4.0. Tento přednáškový a diskusní blok organizuje a financuje kolínská firma Teco ve spolupráci s firmou SmartBIT. V úvodu bude představen výukový projekt Teco, jeho záměry a dosavadní výsledky. Firma SmartBIT představí své mechatronické učební pomůcky (Robot Foxee, Továrna na stole a další), řízené kompaktním řídicím systémem Kostka Foxee s vestavěným řídicím systémem Tecomat Foxtrot. Seznámí s plánovanými aktivitami výukového střediska Foxee Lab, které bude slavnostně otevřeno v červnu 2019 v Hradci Králové. Učitelé a aktivní studenti odborných škol předvedou zajímavé učební pomůcky a budou referovat o svých zkušenostech s výukou automatizace, s programovatelnými automaty Tecomat a s jejich programováním podle mezinárodní normy IEC EN 61131-3. Prezentovat se budou: Střední průmyslová škola Zlín, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška, Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a Střední průmyslová škola Česká Lípa. Představeny budou i nové učební texty pro obor automatizace (např. seriál Inspiromat pro výuku a Tecomat, vydávaný v časopise Automa ve spolupráci s Teco, a. s., a elektronická učebnice Automatizace pro střední školy, vydaná Českomoravskou společností pro automatizaci). Očekává se účast učitelů z dalších odborných škol a odborníků z firem. Tento blok o vzdělávání poskytne příležitost k diskusi a výměně zkušeností. Odborníci z firem mohou uplatnit své požadavky na výuku, na znalosti a dovednosti absolventů – svých budoucích zaměstnanců. Konstruktivní dialog firem s odbornými školami může nastartovat novou etapu spolupráce mezi nimi – v duchu „národního technického obrození“ a obnoveného významu hesla „národ sobě“.                                                             

(šm)