Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Fórum automatizace a digitalizace na veletrhu Amper 2022

Po dvou letech se ve dnech 17. až 20. května uskutečnil v Brně veletrh Amper. Bylo cítit ve vzduchu, jak se všichni těší na osobní setkání. Ve stáncích se představilo skoro 570 společností a počet návštěvníků se blížil očekávaným čtyřiceti tisícům.

Tak jako v minulých ročnících, i letos pořádal náš časopis na veletrhu Fórum automatizace a digitalizace. Vystavující společnosti mohly využít možnost na sebe upozornit i přednáškou pro návštěvníky mimo svůj vlastní stánek.

Skladba přednášek byla rozmanitá, tak jak byl rozmanitý celý veletrh Amper. Nedá se hovořit o nějakém hlavním tématu – byla probírána celá problematika, která je v současné době v oboru aktuální. Především to bylo zabezpečení podnikové infrastruktury proti kybernetickým nebezpečím, nevýhody ploché struktury interních sítí oproti stromové a zvláště nebezpečí související s IoT v průmyslu. Kromě zabezpečení dat a komunikací se hovořilo také o zajištění bezpečnosti mobilních zařízení: vozidel, dopravních mechanismů a též lodí, nebo o fyzickém zabezpečení areálů, organizaci pohybu vozidel dopravců po logistickém centru a o elektronickém odbavení jejich dokladů. Těmto otázkám se věnovali zástupci společností Moravské přístroje, ifm electronic a M2C.

Novinkou byla účast společností z oboru podnikových informačních systémů. Své produkty a řešení představily společnosti Asseco a QI group. Ucelené pojetí řešení informačního modelu od snímače po ERP je základem úspěšné informační politiky v průmyslu.

Několik prezentací se věnovalo komunikacím, především správnému návrhu sítí, jejich provozu a servisu nebo vhodnosti jednotlivých druhů komunikačních linek. Byly to prezentace firem ControlSystem, Lapp, Mur­relektronik nebo Network Group.

Další prezentace se týkaly velmi aktuální tematiky – optimalizace, snižování nákladů a zvyšování výkonnosti. Typickým příkladem byla přednáška společnosti Teco, která se detailně zabývala možnostmi snižování energetické náročnosti budov jak v průmyslu, tak v občanské výstavbě, ale hlavně akcentovala možnosti participace na cenotvorbě v rámci obchodování s energiemi a popř. na realizaci záporné terciární odchylky. Toto řešení může být po očekávané novelizaci právních předpisů souvisejících s trhem s elektřinou velmi přínosné i pro menší spotřebitele.

Na možnosti využití rozšířené reality při úspoře náročné odborné práce poukázalo představení chytrých brýlí asistované reality. Byly předváděny třikrát a vždy se setkaly s velkým ohlasem posluchačů, kteří z fóra nejednou zamířili přímo do stánku společnosti Elvac, aby s vystavující firmou mohli probírat konkrétní dotazy.

Ohlas měla i prezentace společnosti G. M. Project, která představila řešení robotické linky pro farmacii. Robotizaci se věnovalo také video firmy Exactec.

Optimalizací předvýrobních etap pomocí simulace a provozní optimalizací linek pomocí digitálních dvojčat se zabývala společnost Axiom Tech. Na konkrétních příkladech mohli návštěvníci vidět skutečně účelné využiti digitálních dvojčat. Na optimalizaci výkonu strojů a rovněž na jejich monitorování a online diagnostiku se zaměřila firma Lenze. Toto téma rozvrhla do dvou přednášek a ve svém stánku potom návštěvníkům její zástupci prakticky předváděli to, o čem přednášeli na fóru.

Zcela mimořádnou prezentaci uvedla společnost BD sensors. Kdy jindy má člověk příležitost si vzít do ruky družici. Přestože šlo pouze o kopii 1 : 1, mělo to své kouzlo. Tato družice byla vynesena na oběžnou dráhu v závěru loňského roku a je využívána především ke sběru dat souvisejících s ověřením snímačů tlaku pro použití v kosmickém prostoru a vyzkoušení banky superkapacitorů jako komponenty pro ukládání energie. Družice stále dodává data pro následnou analýzu.

Pátek, závěrečný den veletrhu, byl tradičně věnován vzdělávání. A bylo se na co dívat. Technická univerzita Liberec předvedla elektrický terénní motocykl. Prof. Duchoň hovořil o možnostech studia robotiky na Slovensku. Pražské ČVUT mělo obrovský úspěch s mobilními roboty, jak psem, tak krabem od společnosti Boston Dynamics. Pozornost si zasloužily prezentace jejich praktického využití při pohybu v podzemí, především ve velmi stísněných prostorách, zamořených prostředích a také při záchranných operacích. Velkou pozornost rovněž získal mimický robot z Univerzity Hradec Králové. Opravdu nejsme zvyklí, že se na nás robot usmívá nebo mračí, občas zívne a zakoulí očima. Tato budoucnost nás čeká.

Novinkou letošního Fóra automatizace a digitalizace byla videosmyčka, která byla spuštěna před přednáškami a po nich, kde mohly firmy oslovit návštěvníky. Na své produkty a služby zde upozornila např. společnost Amtek, ale i většina přednášejících, pro které byla tato služba příspěvkem navíc. Tato forma se setkala s příznivým ohlasem a organizátoři ji určitě budou realizovat i v příštích ročnících.

Fórum automatizace a digitalizace představilo sedmnáct společností, jejich produkty a služby, zkušenosti, referenční projekty, ale též vize a možnosti budoucích řešení. Setkalo se se zájmem návštěvníků a obohatilo celý program veletrhu Amper.

Radim Adam

Obr. 1. Robotický pes Spot z Boston Dynamics a jeho operátor z FEL ČVUT na Fóru automatizace a digitalizace na veletrhu Amper