Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Fórum automatizace 2019

Fórum automatizace, tvořené řadou odborných přednášek, se letos konalo na veletrhu Amper od 19. do 22. března na výstavišti v Brně.

Fórum automatizace má již dlouhodobě své místo v blízkosti vstupu do haly V ze strany hlavní brány. Od prvního do posledního dne se těšilo značnému zájmu odborné veřejnosti.

Program byl členěn do tematických celků, které na sebe volně navazovaly:

  • digitalizace, IoT, digitální dvojčata,
  • strojové vidění a umělá inteligence,
  • robotizace a automatizace výroby,
  • komunikace a informační systémy v průmyslu,
  • chytrá infrastruktura,
  • odborné vzdělávání a start-upy.

Přednášky byly věnovány širokému spektru témat. Byla představena oceněná řešení, např. konverzační chatbot Alquist vybavený umělou inteligencí, nebo spousta studentských prací podporovaných společností Teco. Umělé inteligenci ve smyslu jejího využití v praxi se věnovali řečníci ze společností Humusoft, FCC průmyslové systémy, ale také zástupci akademických pracovišť ČVUT a VUT.

Zaznělo mnoho přednášek komentujících současný stav a možnosti robotiky. Své názory přednesli odborníci z firem Axiom Tech, Zlín Robotics, Schunk a Slovenské technické univerzity.

Svůj prostor si našla i témata spojená se strojovým viděním, rozšířenou realitou a digitalizací průmyslu z nejrůznějších pohledů. Věnovali se jim zástupci společností Moravské přístroje nebo ZAT. Dalším oborem byly chytré domy, domácnosti i města. Tady se představily KNX – národní skupina CZ, ifm electronic a ČVUT.

V podstatě v každém programovém bloku byly předneseny příspěvky týkající se komunikací, sítí, jejich diagnostiky a odolnosti v průmyslovém prostředí. Zde se zúčastnili zástupci firem Vodafon, CAN in Automation, Joyce a ControlSystem.

Poslední den byl věnován vzdělávacím aktivitám pod taktovkou společnosti Teco z Kolína. Jaromír Klaban, ředitel společnosti, představil podporu vzdělávání, kterou společnost nabízí, a projekty, které podporuje. Pak již následovaly prezentace úspěšných řešení využívajících techniku sponzora, jejichž autory byli středoškoláci z celé republiky. Mladí konstruktéři měli příležitost představit výsledky svých projektů širokému posluchačstvu. K vidění byly mj. automatizovaný skleník, výtah, ale i tank.

Poprvé na Fóru automatizace proběhla živá diskuse. K otázkám spojeným s hranicemi digitalizace a standardizace se vyjádřila Tereza Šamanová ze sdružení Czech-Inno, Pavel Burget z NCP4.0, Jan Ohřál z B&R, Ladislav Šmejkal z firmy Teco, Vladimír Kebo z Mendlovy university a Otto Havle z FCC průmyslové systémy. Diskusi bude věnován samostatný článek. Diskuse byla velmi podnětná, názory se ne vždy doplňovaly a její trvání o polovinu překročilo plánovaný čas.

Za limity digitalizace je možné považovat především lidi, jejich vzdělání, schopnosti využívat techniku, která je již k dispozici, a rovněž jejich zájem o využívání nových technologií. V otázkách standardizace se diskutující shodovali o potřebě standardů vycházejících „zdola“. Ty mívají největší naději na přijetí technickou veřejností a smysluplné využívání.

O velkém zájmu o fórum svědčí to, že často byla obsazena všechna křesílka a posluchači postávali i v okolí. Dále bylo oproti předcházejícím ročníkům evidentní, že témata přednášek zaujala návštěvníky tak, že přicházeli na vybrané přednášky a následně probíhaly osobní diskuse a zodpovídání konkrétních dotazů. Tyto situace byly k příjemnému překvapení organizátorů časté i u přednášek v pozdních odpoledních hodinách a přednášených v angličtině. Platí, že aktuální téma si své posluchače najde.

Fórum automatizace se setkalo s příznivým ohlasem jak posluchačů, tak přednášejících zástupců společností. Program byl vrchovatě naplněn, přednášelo se o aktuálních tématech a zájem posluchačů odpovídal závažnosti těchto témat. Příští Fórum bude organizováno u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu, opět v Brně. 

Radim Adam

Obr. 1. O protokolu CAN FD a jeho využití pro IIoT přednášel Reiner Zitzmann, ředitel CiA