Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

FlexLink se představí českým zákazníkům na MSV v Brně

číslo 8-9/2003

FlexLink se představí českým zákazníkům na MSV v Brně

Budete-li při návštěvě letošního strojírenského veletrhu pátrat po nových firmách na českém trhu v oblasti průmyslové automatizace, nezapomeňte se zastavit u předního dodavatele pokrokových řešení pro automatizaci výroby, působícího v padesáti zemích světa, švédské společnosti FlexLink, ve stánku číslo 1 v pavilonu A1.

Ekonomický růst ve střední Evropě a rostoucí investice mezinárodních společností v zemích vstupujících do Evropské unie přiměly FlexLink založit v Praze novou obchodní společnost. Hlavním cílem společnosti je poskytnout lokální podporu mezinárodním zákazníkům v elektronickém a automobilovém průmyslu.

Obr. 1.

„Strategie sledování mezinárodních společností do zemí, ve kterých se rozhodly vyrábět, se ukázala být velmi úspěšná. Rovněž očekáváme, že získáme širokou základnu zákazníků mezi domácími výrobci a subdodavateli na rostoucím českém trhu,„ říká Fredrik Jönsson, generální ředitel společnosti FlexLink.

Expozice veletržního stánku bude zaměřena na představení společnosti širšímu spektru českých výrobců, zejména v automobilovém a elektronickém průmyslu. FlexLink bude prezentovat části modulárního konceptu továrny budoucnosti – PLM factory.

PLM – modulární továrna budoucnosti

PLM je zkratka pro Product and process Life cycle Management, koncept, kde teprve konkrétní objednávka iniciuje výrobní proces. Koncept PLM společně propagují společnosti FlexLink, Intentia, IBM a Delfoi.

Koncepce továrny vyrábějící podle PLM je odpovědí na požadavky trhu, jakými jsou uvedení správného výrobku na trh ve správný čas (time to market), zvyšování počtu variant produktů, zkracování doby životního cyklu výrobků, zakázkově orientovaná výroba, rozložená automatizace „krok po kroku„, outsourcing a maximální rentabilita.

FlexLink nabízí automatizační řešení, která výrobci umožňují smíšeně vyrábět různé typy výrobků a různé velikosti výrobních dávek na jedné společné lince zároveň. Dynamický montážní systém FlexLink (DAS; obr. 1) je modulární a paletově orientovaný systém, který používá software pro řízení výrobního toku pro konkrétní určení výrobních cest a směrování jednotlivých palet, shromažďování dat o kvalitě výroby a vytěžování výrobní linky a pro obsluhu skladu a poskytuje operátorům pracovní instrukce v elektronické podobě.

FlexLink Systems, s. r. o.
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
http://www.flexlink.cz

Inzerce zpět