Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Fisher-Rosemount pokračuje pod jménem Emerson Process Management

Automa 6/2001

(Bk)

Fisher-Rosemount pokračuje pod jménem Emerson Process Management

Firma Fisher-Rosemount oznámila změnu názvu společnosti. Od dubna 2001 nabízí své produkty a služby pod jménem Emerson Process Management. Nejde však jen o změnu názvu a úpravu firemní značky.

Tab. 1. Struktura firmy Emerson Process Management
Název Charakteristika sortimentu
Základní součásti firmy
Fisher Controls ventily a pomocná zařízení k ventilům, regulátory tlaku, diagnostika a údržba ventilů, řídicí systémy pro provozní úroveň
Rosemount, Inc. snímače a regulátory tlaku, teploty, průtoku a hladiny
Fisher-Rosemount Systems (Educational Services, PlantWeb) systémy pro řízení procesů (DeltaV™); školení pro uživatele procesních řídicích systémů, přístrojů a zařízení; integrované řídicí sítě pro procesní automatizaci
Brooks Instrument průtokoměry a řídicí přístroje k nim
Micro Motion Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, měření hustoty, viskozity, teploty, též pro fakturační účely; periferní zařízení ke snímačům (řídicí moduly, dávkovače, sumační členy apod.)
Rosemount Analytical chemické analyzátory plynů a kapalin
Westinghouse Process Control řízení procesů (technologie Ovation)
Xomox ventily, akční členy, ovládání průtoku
Nedávné akvizice
(firmy přidružené ještě k bývalé Fisher-Rosemount)
CSI Computational Systems Inc. systém údržby založený na výpočtu spolehlivosti
MDC Technology software a služby pro optimalizaci procesů, monitorování výkonu zařízení, pokročilé řízení a správa informací o procesu
Daniel průtokoměry, akční členy a analyzátory, především pro zemní plyn a ropu
Firmy nově začleněné do Emerson Process Management
The Valve Automation Group sdružení firem vyrábějících ventily s elektrickým i pneumatickým pohonem (Bettis Actuators and Controls, EI-O-Matic International, Hytork International, Shafer Valve Operting Systems, Dantorque Valve Actuation)
Intellution software pro průmyslovou automatizaci

Pan John Berra, výkonný obchodní ředitel firmy Emerson, o transformaci firmy řekl: „V současné době už nestačí jen dodávat široký sortiment špičkových produktů a technologií. Zákazníci jsou na dodavatele stále náročnější. V mnoha případech se snaží redukovat počet dodavatelů, s nimiž uzavírají smlouvy, a vybírat si jen ty partnery, kteří jim mohou zaručit, že se vzájemné vztahy budou efektivně a dlouhodobě rozvíjet. To hovoří ve prospěch firem, které mají zkušenosti s novými technologiemi a jejich uplatněním ve specifických průmyslových a zákaznických aplikacích. Emerson Process Management takové zkušenosti má.“

Firma Fisher-Rosemount si v minulých letech získala pověst špičkového výrobce a dodavatele zařízení pro automatizaci procesů. Sortiment jejích výrobků se skládá mj. z produktů značek Fisher, Micro Motion, Rosemount a Westinghouse (tab. 1). Neméně známá je i procesně orientovaná architektura řídicí sítě PlantWeb®. „Toto jádro našeho sortimentu bude i nadále jeho základním kamenem,“ pokračuje Berra. „Po začlenění nástrojů pro optimalizaci výrobních zdrojů, inženýrinku a služeb pro průmysl, které jsme vyvinuli v rámci jednotky Performance Solutions, se staneme silnou a ucelenou organizací, kterou budou zákazníci vnímat jako jednotný celek.“

„Tak jako se závody, provozy, zařízení, doly, chemické úpravny nebo produktovody našich zákazníků stále více integrují do jednotného celku, musíme se i my jako organizace pevněji semknout,“ říká Berra. „Zákazníci se snaží zefektivnit své dodavatelské řetězce a potřebují se kdykoliv a kdekoliv dostat k potřebným informacím, aby mohli optimalizovat své obchodní vztahy. Nechtějí už jen nakoupit nová zařízení a potom se pokoušet vytvořit fungující vazby mezi nesourodými skupinami různých strojů. Chtějí kupovat ucelená řešení. Ale když se podívají na dodavatele, vidí, že jejich nabídka je často rozdělená podle jejich specializace. Dosud málokdo nabízel současně špičková procesní zařízení i ucelená řešení pro řízení výrobních procesů. Emerson Process Management to nabídnout může.“

Co tedy vlastně Emerson Process Magement svým zákazníkům nabídne? Jsou to tyto výrobky a služby:

  • špičkové přístroje pro měření, analýzu a regulaci,
  • novátorské, ale přitom v praxi osvědčené řídicí systémy a software pro řízení výrobních zdrojů,
  • jednotné řešení automatizace založené na otevřené architektuře PlantWeb, která vychází z uznávaných standardů a je orientovaná na potřeby procesní výroby,
  • podpora v celém procesu sjednávání kontraktu, která zahrnuje konzultace, inženýrink výroby i informačních technologií, zajištění objednávky, správu projektu a optimalizaci kontraktu,
  • služby v oblasti údržby a využití výrobních prostředků, které přispívají ke zlepšení dosažených výkonů.

Všestranná podpora zákazníka je vždy v ohnisku zájmu společnosti Emerson Process Management. I nadále se bude rozvíjet osvědčený systém prodeje, založený na zkušenostech a odborných znalostech místních prodejců a na přímých prodejních vztazích. Současně s rozšiřující se nabídkou budou obchodní zástupci ve spolupráci s odbornými konzultanty a servisními pracovníky schopni pomoci zákazníkovi vytvořit řešení „šité na míru“. Snahou je všechny nové aktivity, které vzniknou v souvislosti s transformací firmy, soustředit do stávajících prodejních center. Zákazník se tak bude moci obracet na jedinou adresu, do jediného lokálního centra, a zde se budou uskutečňovat všechny obchodní aktivity společnosti. K tomu je třeba vytvořit také dobrou firemní infrastrukturu. K operativnímu řízení dodávek a ostatní činnosti přispěje firemní extranet, jehož síť bude dobudována v průběhu roku 2001.

Změna jména nepřináší společnosti jen nutnost změnit všechny adresy, razítka, hlavičkové papíry a navštívenky. Koncern Emerson chce změnou naznačit, že Emerson Process Management je jeho pevnou součástí (kromě Emerson Process Management sem patří ještě Network Power, Motor Technologies, Climate Solutions, Professinal Tools, Appliance Solutions, Storage Solutions a Industrial Automation) a že její zákazníci, stejně jako ostatní zákazníci firmy Emerson, mohou počítat s tím, že jejich partnerem je silná a stabilní firma se zkušeností z úspěšného rozvoje dlouhou 43 let.

[Tiskové zprávy Emerson Process Management.]

Rozhovor s Ing. Jánem Veselým, ředitelem firmy Emerson Process Management v České republice

Pane inženýre, v předchozích odstavcích se čtenáři dozvěděli o chystané změně ve vaší mateřské firmě. Kdy se změna oficiálně promítne i do působení firmy v České republice?
Proces změny názvu firmy byl dlouhodobě a pečlivě připravován. Nové logo bylo v České republice oficiálně představeno 23. dubna tohoto roku. Dosavadní logo a název firmy Fisher-Rosemount budou postupně do počátku příštího roku nahrazovány novým logem a názvem společnosti Emerson Process Management.

Vraťme se do minulosti. Můžete stručně připomenout, jak a kdy zastoupení Fisher-Rosemount v České republice vzniklo?
V dubnu 1991 byla v Poděbradech otevřena kancelář obchodního zastoupení firmy Rosemount AG pro tehdejší Českou a slovenskou federativní republiku. Firma Rosemount, kterou v té době již vlastnila firma Emerson Electric, zastupovala také mnoho dalších společností mateřské firmy vyrábějících procesní měřicí techniku. U nás byly známy především Brooks Instrument, Micro Motion nebo Beckman. V roce 1992 byl připojen přední světový výrobce regulačních ventilů – firma Fisher Controls a byl změněn název na Fisher-Rosemount. Následovaly akvizice firem Intellution a Heraeus, v roce 1998 Westinghouse Process Control, potom Daniel Industries a Saab Marine Electronics.

Které akce firmy Fisher-Rosemount v České republice považujete za nejúspěšnější?
Vážíme si všech akcí, kde jsme pomohli našim zákazníkům nalézt řešení složitých úkolů. Těší nás, že se můžeme pochlubit úspěšnými referencemi napříč širokým spektrem různých aplikací od předávacích stanic na ropovodech a plynovodech, přes rafinerie až po primární zóny jaderných elektráren. Máme radost z akcí, jako je projekt sanace po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, kde naše technika pomáhá životnímu prostředí. Daří se nám uplatňovat i moderní technologie, v těchto dnech jsou například uváděny do činnosti první provozní soubory výroby kyseliny akrylové v Chemických závodech Sokolov řízené technologií Foundation Fieldbus.

Do firmy Fisher-Rosemount, resp. Emerson Process Management, byly začleněny firmy, jejichž produkty byly dříve do České republiky dodávány prostřednictvím jiných zástupců nebo přímo. Jmenujme např. hladinoměry Saab Marine Electronics, chromatografy Daniel, software firmy Intellution. Bude nyní prodej těchto produktů centralizován „pod jednu střechu“ do zastoupení Emerson Process Management? Co se stane s bývalými zastoupeními těchto firem a s odborníky, kteří v nich pracují?
Politikou firmy Emerson Process Management je nalézat taková řešení, která jsou přínosem pro zákazníka.

Světoví zákazníci jistě ocení sjednocení skupiny firem Emerson působících v oblasti řízení procesů. Co na to podle vás řeknou vaši místní partneři? Jsou stejně nároční jako ti světoví a ocení realizované změny?
První ohlasy jsou velmi pozitivní. Cílem sjednocení názvu je rozšířit nabídku služeb a výrobků a také demonstrovat příslušnost k silné mateřské firmě. Potřeby a náročnost místních partnerů se v současné době již od zahraničních neliší.