Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Firmy z oblasti RFID navrhují patentové konsorcium

číslo 8-9/2005

Firmy z oblasti RFID navrhují patentové konsorcium

Skupina firem věnujících se technice RFID oznámila svůj úmysl vytvořit konsorcium, které by se staralo o práva k duševnímu vlastnictví (intellectual property – IP) v této oblasti techniky. Cílem je umožnit na jedné straně efektivní správu patentů a dostatečný zisk jejich původcům, na druhé snadný přístup k patentům za přiměřené ceny výrobcům a konečným uživatelům, a tak podpořit rychlý průnik RFID do praxe. Skupina současně vyzývá ke vstupu do navrhovaného konsorcia další společnosti i jednotlivce, kteří jsou držiteli základních patentů v oblasti RFID.

Pod tlakem poznání, že situace v oblasti duševního vlastnictví je u RFID složitá a že bude třeba brát v potaz zájmy mnoha držitelů důležitých patentů, spolupracuje na vytvoření patentového konsorcia téměř dvacet firem. Vzorem jim je úspěšné patentové a licenční konsorcium vytvořené průmyslovými odvětvími využívajícími techniky MPEG-2 a DVD, jemuž se podařilo vytvořit oboustranně efektivnější variantu hospodaření s průmyslovými právy, než jakou je časově i finančně nákladné uzavírání jednotlivých licenčních ujednání.

Momentálně přijaly závazek stát se členy konsorcia společnosti Alien Technology, Applied Wireless Identification Group, Avery Dennison, Moore Wallace, Symbol Technologies, Thing Magic, Tyco Fire & Security a Zebra Technologies, se kterými těsně spolupracují Magellan Technology Pty Ltd., Precisia LLC, Printronix a další. Hlavní držitel patentů v oblasti RFID, firma Intermec, zatím k účasti v novém konsorciu nebyla vyzvána. Mnozí ze zúčastněných na přípravě konsorcia nicméně žádají o účast v licenčním programu Rapid Start IP firmy Intermec s očekávaným rozhodnutím do konce srpna 2005.
[ARC News, 12. srpna 2005.]

(sm)