Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Firma Moeller na 42. MSV Brno 2000 v oboru automatizace

Automa 7/2000

Ing. Jiří Náprstek,
Felten & Guilleaume, Elektrotechnika s. r. o, Praha

Firma Moeller na 42. MSV Brno 2000 v oboru automatizace

1. Úvod
Koncern Moeller, jehož součástí je i firma Felten & Guilleaume, neustále rozšiřuje sortiment nabízených výrobků. Po převedení automatizační divize firmy Weidmüller do koncernu Moeller v prvním pololetí tohoto roku (pozn. red.: viz AUTOMA č. 6/2000, str. 8) může nyní nabídnout kompletní řadu automatizačních systémů jak pro průmysl, tak pro budovy. Spektrum výrobků sahá od PLC přes stanice distribuovaného řízení (I/O) až po specializované moduly pro automatizaci budov (LON, EIB).

Obr. 1.

2. Programovatelné automaty (PLC)
Automaty PLC se dělí do dvou typových řad – PS4 (kompaktní PLC) a PS416 (modulární PLC). Řada PS4 umožňuje realizovat menší až střední řídicí aplikace na sběrnicích Profibus DP a Profibus FMS, Suconet K a AS-i. Automaty mají zálohovanou paměť programu a dat od 64 kB do 512 kB, kompaktní rozměry a výhodnou cenu. Lze je dále rozšiřovat lokálně (přídavnými moduly LE) i použitím síťových externích modulů (EM).

Řada PS416 se používá pro řízení rychlých a komplexních procesů. Dodává se jako přístrojová vana se zásuvnými moduly – deskami, které umožňují komunikaci po těchto sběrnicích : Profibus DP a Profibus FMS, Suconet K, AS-i, Interbus-S a Modbus. Obě řady (PS4 i PS416) mohou být vybaveny komunikací Telecontrol IEC 870-5.

3. I/O moduly WINbloc
Kromě již zmíněných rozšiřujících lokálních a externích modulů LE a EM je nyní v nabídce i I/O řada WINbloc, původem od firmy Weidmüller. Moduly WINbloc prostřednictvím sběrnice propojují řídicí jednotku (PLC) s řízenou technologií pomocí vstupů a výstupů, které mohou být jak digitální (binární), tak analogové. Nejvíce se typová řada WINbloc používá ve spojení se sběrnicemi Profibus DP a CANopen. Moduly WINbloc komunikují přes komunikační most (bridge). Každý I/O modul má svoji nastavitelnou adresu, most realizuje pouze přenos informace. Pro každý typ řídicí sběrnice (Profibus DP, CANopen, Interbus-S a DeviceNet) existuje příslušné provedení I/O modulu. Vedle standardní řady WINbloc je zde řada WINbloc eco, která je cenově zvýhodněna, má pouze digitální vstupy a výstupy a most je přímo integrován v I/O modulu.

Přestože se nyní uvádí na trh nová I/O řada XI/ON, moduly WINbloc se budou vyrábět i nadále, navíc i v různých specializovaných obměnách, např. pod názvem WINtrak v provedení pro použití v železniční dopravě, kde se využívá sběrnice CANopen.

4. Inovace – řada XI/ON
Vzhledem k novým požadavkům trhu průmyslové automatizace a vzhledem ke snaze o maximální flexibilitu při sestavování stanic vstupů a výstupů bylo rozhodnuto o vývoji zcela nového produktu s obchodním názvem XI/ON. Tato nová řada výrobků umožňuje operativně sestavovat vstupní a výstupní bloky podle potřeb uživatelů. S výhodou mohou využít toho, že moduly existují jak v bloku, tak v podobě úzké desky. Jedna deska obsahuje dva až čtyři signálové vstupy nebo výstupy, tedy minimální, cenově výhodnou konfiguraci. U řady XI/ON má nastavitelnou adresu pouze komunikační jednotka, kterou v tomto případě není most, ale komunikační brána (gateway). Vlastním I/O modulům je adresa přidělena automaticky po připojení k bráně. Pro různé řídicí sběrnice existují příslušné varianty bran, avšak vlastní I/O moduly jsou univerzální, takže pouze změnou brány u kterékoli funkční sestavy modulů je možné dosáhnout kompatibility s použitou řídicí sběrnicí. Jedna brána (tedy jedna adresa na sběrnici) umožňuje přenos až 256 binárních, resp. 64 analogových signálů a připravuje se i programovatelná verze (podle normy IEC 1131-3). Další důležitou vlastností je možnost vyměňovat moduly za provozu (hot swapping), kdy se horní část I/O modulu bez přerušení napájecího napětí jednoduše vytáhne ze svorkovnice. Signály ze sousedních modulů se přenášejí i nadále a brána si automaticky překonfiguruje moduly, které zůstaly zapojeny. Totéž se děje i opačně po nasunutí nového elektronického modulu do volné pozice ve svorkovnici.

XI/ON se vyznačuje úsporností i co se týče potřebného místa v rozváděči. Šířka jedné pozice (desky) je pouze 12,6 mm, přičemž deska umožní připojit až čtyři I/O signály. Budou se dodávat digitální a analogové členy a dále tzv. technologické moduly: čítač, inkrementální enkodér, modul RS-232 a RS-485.

Pro všechny podporované řídicí sběrnice je k dispozici zdarma program I/O Assistant, který je určen ke konfiguraci jednotlivých stanic a jejich uvedení do provozu.

5. Automatizace budov
Firma Moeller je výrazně zastoupena i v oboru automatizace budov, a to systémem DIAloc, který využívá řídicí sběrnici LON. Jde o skupinu autonomně pracujících I/O modulů (tj. bez PLC) v jednotném pouzdře DIN 43880, avšak s různým počtem vstupů a výstupů podle dané aplikace. Existují i dva specializované moduly IRC (Integrated Room Controller), které řídí veškeré funkce potřebné pro provoz určité části budovy, jako je topení, větrání, klimatizace, ovládání žaluzií apod.

V nabídce je dále skupina spínacích prvků, které pracují na sběrnici EIB (Instabus). Tento produkt historicky i funkčně navazuje na známé jističe a spínače Felten & Guilleaume v domovních rozváděčích. Prvky EIB lze díky miniaturním rozměrům (45,5 × 49,5 × 41,5 mm) umístit i do nejmenších instalačních krabic.

6. Závěr
Vzhledem k dynamickému vývoji oboru automatizace v posledních letech je pro domácí instalační a inženýrské firmy stále důležitější trvalé partnerství s velkou dodavatelskou firmou s mezinárodní působností. Firma Moeller se snaží tuto dodavatelskou roli plnit a opírá se o více než stoletou tradici ve vývoji a výrobě elektrických a elektronických komponent a systémů.

Bližší informace i technickou podporu v ČR poskytuje firma Felten & Guilleaume Elektrotechnika s. r. o. na uvedených adresách:

Felten & Guilleaume Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel: 02/81 92 46 51

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel: 0465/52 22 80