Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Firma Bernecker + Rainer bude výhradním dodavatelem pro BMW

číslo 7/2006

Firma Bernecker + Rainer bude výhradním dodavatelem pro BMW

Firma BMW AG, jeden z předních výrobců automobilů na světě, zvolila společnost Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH z rakouského Eggelsbergu (B&R) za svého výhradního dodavatele operátorských panelů na bázi Windows CE. Podle příslušné dohody bude B&R dodávat moderní přístroje Panel-PC ze série Power Panel (viz obrázek) do výrobních závodů BMW ve světě a jejím systémovým partnerům nejméně do roku 2013. „Spolupráce mezi oběma společnostmi se v průběhu posledních několika desetiletí vyvíjela mimořádně dobře. Dohoda je signálem toho, že naše partnerství se rozšiřuje a že se stáváme účastníkem průkopnických projektů v BMW,„ říká Elmar Zimmerling, obchodní zástupce B&R pověřený touto záležitostí. „Budeme pro BMW zavádět standardy platné v měřítku celé společnosti.„

Obr. 1.

Výsledek příznivý pro B&R se dostavil poté, co experti BMW provedli rozsáhlý průzkum trhu a produktů, které jsou na něm k dispozici. Technická kritéria zahrnovala vedle podpory operačních systémů Windows CE a CE.NET zejména schopnost pracovat ve složitých provozních podmínkách vyžadujících od panelů elektromagnetickou kompatibilitu (EN 61000-6-2) i mechanickou odolnost (rázy podle IEC 60068-2-27, vibrace podle IEC 60068-2-6). Současně BMW požadovala velmi rozsáhlou podporu instalovaných komunikačních standardů, včetně moderních, jako je Ethernet, a schopnost dodávat široké spektrum dotykových obrazovek s úhlopříčkami od 5" do 15".

Po prozkoumání nabídky a vyhodnocení poměru mezi její cenou a nabízeným výkonem experti BMW doporučili, aby se výhradním dodavatelem operátorských panelů na bázi CE stala firma B&R. Náklady na údržbu a servis, skladování a doba na zaškolení obsluhy jsou omezeny na minimum díky tomu, že v celé firmě BMW se používají mnohostranné produkty řady Power Panel ve spojení se softwarem SCADA od firmy Copa Data. K dispozici jsou nyní modernizované i nové logistické a objednávkové postupy.

Firma BMW, podobně jako další zákazníci společnosti B&R, těží z rychlého tempa inovací uskutečňovaných dodavatelem řídicího zařízení orientujícím se na všestranný růst a schopným využívat to, že určuje směr technického rozvoje.
[Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik, 7. června 2006.]

(jk)