Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

FF-SIF: sběrnicová technika pro bezpečnostní přístrojové systémy

Organizace Fieldbus Foundation oznámila, že vydala novu sadu dokumentů a nástrojů podporujících její koncept v oblasti bezpečnostních přístrojových systémů (Safety Instrumented Systems – SIS) známý jako Foundation Fieldbus Safety Instrumented Functions (FF-SIF). Sada obsahuje konečnou technickou specifikaci systému FF-SIF (funkční bloky AI, další budou následovat), soubor testovacích nástrojů SIF Interoperability Test Kit (ITK 1.0) a aktualizovanou knihovnu popisů zařízení DD Library (Version 3.4) s funkčními bloky SIF. Nové dokumenty a nástroje umožňují vyvíjet nové interoperabilní přístroje pro systémy FF-SIF k použití v mnoha nejrůznějších průmyslových podnicích. Jde o první případ, kdy jsou dokumenty tohoto druhu dostupné nejen členům, ale i nečlenům organizace.
 
Sběrnice FF je se svými v praxi ověřenými distribuovanými funkční bloky a otevřeným komunikačním protokolem ideální základnou pro moderní standard v oblasti SIS. Systém FF-SIF rozšiřuje přínosy sběrnicové techniky, včetně velkého množství různých diagnostických funkcí, dosud omezených jen na provozní sběrnici FF, i do oblasti bezpečnostních přístrojových systémů. Umožňuje konečným uživatelům – provozovatelům spojitých technologických procesů – dosahovat významných úspor investičních i provozních nákladů. Komunikační protokol SIF má certifikát shody s normou IEC 61508 od TÜV Anlagentechnik GmbH k použití až do SIL 3 včetně.
 
V květnu 2008 organizace Fieldbus Foundation úspěšně předvedla konečným uživatelům i dodavatelům řídicí techniky svůj systém FF-SIF v provozu v technickém centru společnosti Shell Global Solutions v nizozemském Amsterodamu. Předvedeny byly jak možnosti použití regulačních ventilů (testování částečným zdvihem akčního prvku – PST) a různých snímačů tlaku, polohy hladiny a teploty a diagnostických přístrojů, tak schopnost spolupráce se systémem pro správu výrobních prostředků (asset management) a základním řídicím systémem (BPCS).
 
Koncept FF-SIF z hlediska uživatele popisuje dokument FOUNDATION Fieldbus Safety Instrumented Functions Forge the Future of Process Safety, nedávno vydaný poradenskou firmou ARC Advisory Group a dostupný ke stažení na stránkách www.fieldbus.org (v češtině vyjde v časopise Automa č. 4/2009 – pozn. red.). Tamtéž na webu lze nalézt technickou specifikaci FF-SIF (záložka Specification Page) i detaily o SIF ITK a DD Library (Tools Page).
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 6. ledna 2009.]
(sk)