Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

FEL ČVUT v Praze podporuje standardizaci telekomunikačních sítí nové generace

Na katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze pracuje tým odborníků, který se zabývá oblastí modelování a měření komunikačních sítí a též aktivně sleduje probíhající přípravu národního plánu rozvoje přístupových sítí nové generace (NGA – Next Generation Access). Jejím cílem je podpořit diskusi o tomto aktuálním tématu a přispět k vytvoření jednotné terminologie a metodiky testování těchto sítí.

 
K tématu přístupových sítí nové generace (NGA) je v současné době vedeno mnoho diskusí na různých úrovních. Akcelerátorem těchto debat je příprava národního plánu rozvoje a dotačního programu pro výstavbu zmíněných sítí. Experti z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se touto problematikou dlouhodobě zabývají a chtějí přispět k zavedení uceleného systému přenosových parametrů a měřítek kvality služeb, protože stále chybějí jednoznačné
a obecně uznávané definice, nejsou dostatečné zkušenosti s testováním a technické standardy jsou teprve tvořeny.
 
V rámci debaty s odbornou veřejností uspořádala katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci se společností Profiber a unií ICT ve druhé polovině dubna technický workshop, na kterém byly vysvětleny definice a standardy měření v sítích nové generace a připravovaná metodika Českého telekomunikačního úřadu pro kontrolu kvality uvedených sítí. Během debaty byly také předvedeny ukázky měření v sítích NGA, představeny názory provozovatelů sítí a zazněl rovněž postoj Ministerstva průmyslu a obchodu k požadavkům na parametry sítí NGA a jejich klasifikaci.
 
Docent Jiří Vodrážka z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze shrnuje své pocity ze semináře takto: „Jsem velice rád, že na naší fakultě proběhla diskuse k parametrům sítí NGA. Klíčovým úkolem je pokročit ve sjednocení terminologie, což byl jeden z hlavních účelů semináře. Není to jednoduché, protože každé technické řešení je spojeno s vlastními v praxi zažitými pojmy. Další důležitou otázkou je definice přenosových rychlostí a způsobu jejich ověření. Zde bych rád ocenil aktivity Českého telekomunikačního úřadu, a zejména návrh metodiky založený na definici agregační funkce, zohledňující statistiku provozu v síti realizující přístup k internetu.“
 
Více informací k aktivitám katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze je k dispozici na internetové stránce: comtel.fel.cvut.cz.
(ed)