Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

FDT Group rozvíjí metodu FDT podle potřeb uživatelů

Představenstvo neziskové organizace FDT Group na svém posledním zasedání v Orlandu, USA, 5. února 2009 schválilo projekt dalšího rozvoje metody FDT (Field Device Tool), kterou organizace zaštiťuje. Projekt má označení FTD2.0 a jeho účelem je zajistit rozvoj současné metody FDT v souladu se současnými připomínkami a předpokládanými budoucími požadavky konečných uživatelů provozních přístrojů. Je koncipován jako evoluční, s jednotlivými zdokonaleními uváděnými na trh postupně. Tím se zkrátí doba potřebná k zavedení jednotlivých zdokonalení a bude možné vytvořit strategii migrace mezi jednotlivými vývojovými kroky.
 
Digitální provozní přístroje jsou stále výkonnější a stále častěji jsou integrovány jak do řídicích programů, tak i do programových systémů pro správu hmotného majetku. Současně se neustále vyvíjí výpočetní technika (IT) podporující metodu FDT. Zatímco generace FDT1.x je založena na technikách .COM a ActiveX společnosti Microsoft, koneční uživatelé a vývojáři nyní obracejí svou pozornost k jejím nejnovějším technikám, jako je .NET a WPF (Windows Presentation Foundation) atd. Je tedy třeba tímto směrem rozšířit i metodu FDT a organizace FDT Group se k tomu v zájmu uživatelů jasně zavázala. Protože jednou z hlavních priorit uživatelů je v současné době ochrana již vynaložených investic, bude metoda FDT2.0 podporovat integraci komponent generace FDT1.x. Aby zajistila maximální možnou míru kompatibility svých metod se systémy pro integraci provozních přístrojů, které přinese teprve budoucnost, bude FDT Group současně aktivně podporovat iniciativu FDI (Field Device Integration). Další informace lze nalézt na adrese www.fdtgroup.org.
[FDT Group News, 21. dubna 2009.]
(sk)