Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

FCC Průmyslové systémy dodává strojové vidění

číslo 8-9/2005

FCC Průmyslové systémy dodává strojové vidění

Rozvoj aktivit společnosti FCC Průmyslové systémy s. r. o. v oblasti strojového vidění je podnícen rychle se rozvíjejícím trendem přechodu těchto dříve jedinečných systémů mezi standardní senzory. Stejně jako v minulosti společnost spolupracuje s renomovanými dodavateli špičkové techniky. V tomto případě je jejím partnerem společnost DVT/Cognex z USA, celosvětově největší dodavatel komponent pro systémy strojového vidění.

Obr. 1.

Obr. 1. Kamera řady Legend

Řada kamer Legend

Kamery Legend (obr. 1) jsou ukázkou přizpůsobení techniky strojového vidění potřebám průmyslové automatizace. Vestavěný výkonný počítač zpracovává on-line obraz a ovládá integrované I/O. Způsobem instalace i použitím při automatizaci výrobních procesů se kamera blíží standardnímu senzoru.

Základní technické parametry kamer shrnuje tab. 1. V nabídce lze téměř vždy najít kombinaci rozlišení, rychlosti a výpočetního výkonu optimální pro zamýšlené použití.

Postup řešení úlohy strojového vidění s kamerou DVT je ukázán na obr. 2. Instalovaná kamera je přes rozhraní Ethernet spojena s počítačem s nainstalovaným vývojovým prostředím. Poté, co je aplikační program odladěn ve vývojovém prostředí, zapíše se do paměti flash kamery. Pak lze počítač odpojit a kamera dále pracuje zcela samostatně podle vloženého programu.

Obr. 2.

Obr. 2. Vývoj a ladění programu s připojeným PC (a), po odladění programu pracuje kamera jako samostatný senzor (b)

Pro úspěšné použití kamery v průmyslu je třeba, aby byl vývoj aplikačního programu jednoduchý a vývojové nástroje odpovídaly potřebám úloh strojového vidění. Společnost DVT klade na tyto vlastnosti vývojového prostředí velký důraz.

Obr. 3.

Obr. 3. Vývojové prostředí Intellect

Vývojové prostředí Intellect

Vývojové prostředí Intellect (obr. 3) je společné pro všechny kamery řady Legend. Je volně k dispozici nejen partnerům firmy DVT, ale všem uživatelům bez rozdílu. Zpracování obrazu v kameře Legend využívá zajímavý koncept tzv. softsenzorů. Koncept vychází z myšlenky, že každou úlohu strojového vidění lze interpretovat jako posloupnost elementárních úloh. Tyto elementární úlohy jsou nazvány softsenzory. K dispozici je pět základních typů softsenzorů:

  • určení polohy (positioning): většinou se používá pro stanovení aktuální polohy objektu,

  • počítání (counting): slouží ke zjišťování přítomnosti objektu nebo k detekci chybějící části objektu,

  • měření (measurement): umožňuje měřit vzdálenosti, průměry a plochy,

  • čtečka (reader): čte čárové i maticové kódy a rozpoznává text (OCR),

  • detektor vad (flaw detector): zjišťuje v obraze místo definované jako vada.

Tab. 1. Základní parametry kamer Legend

Kamera

Rozlišení

Procesor

Charakteristika

Legend 510

640 × 480

PowerPC,
16MB RAM,
4MB flash

kamery pro méně náročné použití

Legend 520

Legend 530

kamery pro standardní úlohy

Legend 540

Hitachi SH4, 64MB RAM, 16MB flash

Legend 542C

Legend 544

1 280 × 1 024

kamery s velkým rozlišením pro náročnější použití

Legend 544C

Legend IS

640 × 480

čtečka čárových i maticových kódů, OCR

Legend SC

spektrální kamera

Legend 550

TI DSP,
128MB RAM,
16MB flash

rychlé kamery s velkým výpočetním výkonem

Legend 552C

Legend 554

1 280 × 1 024

kamery s velkým rozlišením a výpočetním výkonem

Legend 554C

Legend XS

640 × 480

rychlá čtečka čárových i maticových kódů, OCR

Legend LS

2 048 × 1

řádková kamera

Legend XE

kamery 550 až 554C upravené pro krytí IP68

Před zpracováním v softsenzoru lze obraz upravit pomocí některého z vestavěných softwarových filtrů, které odstraní případný šum a zdůrazní nebo potlačí vybrané části obrazu či upraví obraz tak, aby byl vybraným softsenzorem snáze zpracovatelný.

Užitečnou součástí vývojového prostředí jsou softwarové emulátory všech kamer řady Legend. Pro prvotní vývoj aplikačního programu tudíž není vůbec nutné mít kameru Legend k dispozici. Stačí pořídit fotografie libovolným digitálním fotoaparátem a zařadit je do adresáře emulátoru. Ve vývojovém prostředí Intellect pak lze v klidu najít optimální řešení úlohy. Samotné odladění programu v reálném provozu tak může být podstatně kratší.

(FCC Průmyslové systémy)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz