Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Fakulta dopravní ČVUT v Praze s partnery založila sdružení autonomní mobility CzeCCAM

V lednu 2023 vznikla v České republice nová nezisková organizace s názvem CzeCCAM, Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR. Jejími hlavními partnery jsou Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnosti VDT Technology, Yunex, TÜV SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC) a IDIADA. Asociace je členem evropské asociace CCAM, která byla založena v roce 2021 a sdružuje přes 180 subjektů působících v oblasti propojené, kooperativní a automatizované mobility.

Kooperativní a autonomní mobilita začínají hrát významnou roli v životech obyvatel. Protože jde o komplexní soubor témat, jako jsou integrace kooperativních vozidel do řízení a managementu měst, vytváření nových služeb pro občany, úprava legislativy na celostátní úrovni a změna dopravního chování, je vyžadováno koordinované úsilí různých aktérů. CzeCCAM proto sdružuje partnery z průmyslu, výzkumu, služeb, státní a veřejné správy, malých a středních podniků a profesních organizací. Společně se snaží usnadnit zavádění prvků autonomního řízení, které mohou zvýšit bezpečnost silničního provozu a efektivitu dopravní sítě, pomoci životnímu prostředí, učinit z České republiky centrum rozvoje dopravy a vytvořit takovou dopravní infrastrukturu, která bude skutečně inkluzivní pro všechny uživatele.

Rozsáhlá řada vládních programů umožňuje tuzemským odborníkům pracovat na výzkumu, vývoji a implementaci účinných řešení. Projekty autonomní mobility nevyžadují pouze pokročilé technické prostředky, ale také dosažení shody mezi účastníky silničního provozu, politickými představiteli, místní samosprávou, průmyslem a širokou veřejností.

CzeCCAM stanoví průmyslové standardy pro validaci, ověřování a hodnocení autonomních systémů v tuzemském dopravním prostředí s využitím vhodných metrik. Sdružení se také zaměří na integraci autonomních vozidel do stávajících dopravních sítí a podporu související kybernetické bezpečnosti. Bude hodnotit dopady pokročilých systémů na uživatele a na společnost jako celek a koordinovat všechny zúčastněné strany, aby bylo zajištěno, že projekty budou realizovány efektivně a odpovědně.

[Tisková zpráva CzeCCAM, květen 2023.]

(Bk)