Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Faktory úspěchu digitalizace průmyslu

V tomto stručném referátu autor vyjmenovává, které faktory podle něj vedou k úspěchu digitalizace firmy. Přestože se jednotlivé kroky procesu a rámcové podmínky projektů pro jednotlivé firmy liší, lze určit devět společných rysů a faktorů, které vedou k úspěchu.

 

1.  Cesta k digitalizované výrobě potřebuje především cíl

Nejprve musí vedení podniku formulovat jasnou strategickou orientaci a stanovit cíle, jichž chce a může dosáhnout. Musí si ujasnit, jaké obchodní modely chce realizovat, jaké má podnik hlavní kompetence, jaké jsou podmínky a výchozí body. Teprve až budou tyto otázky zodpovězeny, může být zahájena cesta k digitalizované výrobě.

 

2.  Zaměřit se na lidi

Technika může být tak inovativní a vzrušující. Ve skutečnosti o úspěchu nerozhoduje ona, ale lidé. Nejen manažeři, ale všichni zaměstnanci musí být schopni rozpoznat příležitosti a být „nadšeni ze změn“, přestože se jejich přínosy neprojeví hned. Hlavním úkolem vedení je zapojit zaměstnance do transformace a vzít je na digitální cestu pomocí systematického řízení změn, bez chaosu a zbytečných komplikací.

 

3.  Lean manufacturing je motor, průmysl 4.0 je turbodmychadlo

Principy štíhlé výroby, lean manufacturing, jsou předpokladem pro zavedení průmyslu 4.0. Kombinace štíhlé výroby a průmyslu 4.0 vytváří nebývalou transparentnost a otevírá významný potenciál ke zlepšení: snížení nákladů, zvýšení rychlosti, flexibility a efektivity.

 

4.  Pouze měřitelný úspěch je skutečný úspěch

Průmysl 4.0 musí počítat s jasně definovanými klíčovými ukazateli (KPI – Key Performance Indicator) a návratností investic (ROI – Return of Investment). V digitalizovaných závodech se ukazatele KPI měřitelně zlepšují v oblastech zásob, dodacích lhůt a produktivity. Ale také se zlepšuje kvalita, zvyšuje dostupnost výrobních zařízení a zjednodušuje řízení variant až na jednokusové výrobní série.

 

5.  Každá výzva vyžaduje vlastní řešení

Různé fáze výroby, různé hodnotové řetězce, různé kontexty. Neexistuje žádné průmyslové standardní řešení. Proto je rozhodující předem analyzovat jednotlivé podmínky a teprve poté vyvinout a realizovat řešení na míru. Vždy je třeba mít na paměti, že i jednoduchá řešení mohou mít komplexní vliv.

 

6.  Průmysl 4.0 není sprint, ale triatlon

Inovace a nové procesy potřebují čas, aby se projevil jejich dopad. Digitální transformace není sprint a ani úkol, který může vedení snadno delegovat. Digitální transformace ovlivňuje všechny podnikatelské funkce a vyžaduje dlouhý dech ve všech oborech.

 

7.  Připojit, přizpůsobit, využít

Standardní řešení sice neexistují, ale také individuální řešení jsou založena na osvědčených komponentách, modulech a procesech. Pro průmysl 4.0 se musí stroje a lidé propojit. Zaměstnanci různých funkcí se svými příslušnými znalostmi vytvářejí nová řešení. Tato řešení lze často s drobnými úpravami využít v podobných situacích.

 

8.  Kompatibilita je klíčem

Síť a kompatibilita jsou neoddělitelně propojeny. Z pohledu informačních systémů mohou úspěšnou implementaci zajistit pouze otevřené standardy. Konzistentní základní údaje zajišťují konzistentní interpretaci údajů a harmonizují tak výpočet příslušných KPI.

 

9.  Koncepty pro výrobu, ne jen na papír

Co vypadá dobře při prezentaci v PowerPointu, nemusí nutně odrážet realitu. Realita v továrnách je a zůstává rozhodující. Od samého začátku je třeba uvažovat, zda zaváděné aplikace skutečně práci zkvalitňují – protože to je test pro přijetí změny zaměstnanci, a tedy i pro úspěšné provedení.

 

Slovo na závěr

Všechny uvedené myšlenky se zdají tak jasné, jednoduché a logické. Je třeba si je neustále připomínat, protože se denně lze setkávat s projekty, které tyto jednoduché faktory popírají. A mnohdy jde o velké peníze. Protože je známo, že v jednoduchosti je krása, je opravdu nutné si při digitální transformaci vždy tyto zásady připomínat, promyslet souvislosti a následně přijmout správná rozhodnutí. Jen tudy vede cesta vpřed.

 

Radim Adam