Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

FactorySuite 2000 – verze 7.1

Automa 1/2000

[tisková informace Pantek (CS) s. r. o.]

FactorySuite 2000 – verze 7.1

K 19. listopadu 1999 uvedla společnost Wonderware Corporation na trh novou verzi integrované softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci – FactorySuite 2000.

Zcela novým produktem v této rodině je FactorySuite Web Server, který zpřístupňuje data z FactorySuite 2000 do prostředí Internetu a Intranetu (nahrazuje dosavadní produkt Scout).

Nový InTouch 7.1 je určen i pro využití v Internetu. Utilita Application Publisher umožňuje publikovat kompletní aplikaci InTouch a provozovat ji ve vzdáleném internetovém prohlížeči stejně jako na lokální síti LAN. Dále InTouch 7.1 umožňuje dynamický síťový vývoj aplikací, má rozšířený alarmový systém a umožňuje automatické zálohování aplikací. Má také vylepšenou integraci s databází IndustrialSQL Server a nabízí nové skriptové funkce.

IndustrialSQL Server 7.1 podporuje databázi Microsoft SQL Server 7.0. Má zlepšenou výkonnost událostního systému, do něhož je integrován agregační systém. Umožňuje rozdílový import proměnných. Nově obsahuje také komunikační IndustrialSQL I/O Server a klientskou aplikaci InSQL Report. K dispozici jsou rozšířené možnosti tisku InSQL Trend, nové objekty ActiveX Control a vylepšená klientská aplikace QuickLook.

InTrack 7.1 podporuje poslední verze databází MS SQL Server 7.0 a Oracle 8.0. Při vývoji byl kladen důraz na zvýšení uživatelské přívětivosti a rozšíření možností přizpůsobit aplikaci specifickým požadavkům uživatele a propojit ji s externími systémy (ERP). Pro těsnější vazbu na přímé řízení procesů byla přidána možnost vytvářet a spravovat výrobní receptury.

InBatch 7.1 přináší možnost třídit receptury podle typu a stavu, prohlížet dokumenty připojené k fázím a vykonávat fáze v kontinuálním režimu. Nabízí přístup k databázi materiálů a receptur a Batch Function Interface (BFI) založený na technologii COM. Pro ukládání historie dávek využívá MS SQL Server 7.0. Vyhovuje požadavkům FDA 21 CFR Part 11 na využívání elektronických podpisů. K dispozici je rozšířený reportní systém a řada dalších vylepšení.

InControl 7.1 má vylepšený Runtime Engine, obsahuje vlastní funkce a funkční bloky, rozšířenou podporu objektů ActiveX a nový manažer projektů. Nové je i samostatné sledovací okno „Watch Window“, vylepšení doznalo uživatelské rozhraní.

Bližší informace k novým verzím naleznete na internetové adrese www.pantek.cz