Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

EZÚ v číslech

Automa 1/2000

(Bk)

EZÚ v číslech

Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) patří k vedoucím certifikačním a zkušebním společnostem působícím v České republice. Na předvánočním setkání seznámil jeho ředitel RNDr. Vladimír Filiač přítomné novináře s výsledky EZÚ za uplynulý rok.

130 pracovníků EZÚ pracovalo v roce 1999 na 5 000 zakázkách. EZÚ udělil 3 100 certifikátů EZÚ. Dále vydal 195 certifikátů CB. Certifikát CB je certifikát vydaný na základě mezinárodní dohody IECEE-CB, která se vztahuje na zkoušky elektrické bezpečnosti podle IEC. Certifikát platí ve více než čtyřiceti zemích světa. Dalšími vydávanými certifikáty bylo 110 certifikátů CCA. Certifikát CCA je evropskou obdobou certifikátu CB. EZÚ vydal 7 licencí ENEC. Výrobce, který má tuto licenci, může své výrobky označovat značkou ENEC, vyjadřující shodu s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost. Prozatím se tato dohoda vztahuje pouze na svítidla a jejich komponenty, výpočetní a kancelářskou techniku a transformátory. Významná je certifikační činnost EZÚ v oblasti systémů řízení jakosti a životního prostředí. V uplynulém roce EZÚ udělil 30 certifikátů ISO 9000, 3 certifikáty ISO 14000 a 2 certifikáty EN 46000.

EZÚ je vlastníkem značky ESČ. V loňském roce vydal 130 licencí, na jejichž základě mohou výrobci označovat své produkty touto značkou. To jim přináší nezanedbatelnou konkurenční výhodu, zlepšuje jejich image a je základem pro udělení dalších mezinárodních certifikátů. Speciální oblastí, ve které EZÚ tradičně působí, je homologace výstroje motorových vozidel podle předpisů EHK OSN. Na základě 15 homologačních schválení, udělených v loňském roce, mohou výrobci označit své výrobky značkou E8, což je nutná podmínka pro použití těchto zařízení na motorových vozidlech.

EZÚ dále vydal 520 osvědčení pro výherní hrací automaty, vykonal 370 inspekcí, posoudil shodu s normami podle zák. č. 22/97 Sb. u 2 750 výrobků a vystavil k nim příslušné prohlášení. Služeb EZÚ využilo celkem 2 500 zákazníků.