Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Exportéři se shodli na třech prorůstových pravidlech

Pomůže oslabená koruna tuzemským exportérům, nebo vnímají vývozci nedávnou intervenci ČNB jako dvojznačné řešení? Na XI. exportním fóru, které proběhlo 15. listopadu v Trutnově, o tom diskutovali zahraniční i domácí ekonomičtí odborníci, zástupci státní správy a významní tuzemští exportéři. Experti se zde zároveň snažili najít východiska z ekonomické krize a v tomto směru stanovili podmínky, které by pomohly dalšímu růstu vývozu. Mezi přednášejícími vystoupil i Hans-Werner Sinn, jeden z nejvýznamnějších evropských ekonomů současnosti.

Exportéři se na fóru shodli na třech podmínkách, které podpoří tuzemský vývoz:

  • stabilní právní a daňové prostředí s minimálním množstvím legislativních změn a nezvyšování daňové zátěže pro podniky,
  • vybudování a udržování antikorupčního prostředí a důsledné trestání jakýchkoliv nepravostí, neboť dochází k fatálním ztrátám, a to nejen ve státním rozpočtu,
  • kurz koruny nad hranicí 26 korun za euro; s tím souvisí i nedávná intervence ČNB.

Intervence ČNB přinese více pozitiv než negativ

Jiří Grund, předseda Asociace exportérů, má na intervenci ČNB jednoznačný názor. „Předpokládám, že tento razantní krok, po které jsme už dlouhou dobu volali, povede během nadcházejících šesti měsíců k růstu českého exportu o 2 až 3 %. Intervence sice vyvolá nárůst cen některých dovozových komponent, které jsou třeba ke kompletaci zboží určeného k vývozu. Jsem však přesvědčený, že se s tím dokážeme vyrovnat a zásah ČNB přinese víc pozitivních než negativních dopadů na celé české hospodářství. To vše však musí jít ruku v ruce se stabilním podnikatelským prostředím bez daňových a legislativních zvratů.“ 

Hans-Werner Sinn: obnova konkurenceschopnosti jižních zemí si žádá tvrdá opatření

XI. exportní fóra se zúčastnil také viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, generální ředitel úvěrové pojišťovny EGAP Jan Procházka, generální ředitel České exportní banky Jiří Klumpar, analytik společnosti spořitelního a úvěrového družstva Akcenta Miroslav Novák, analytik Patria Finance David Marek, hlavní analytik Raiffeisenbank Aleš Michl a další hosté.

Pozvání přijal též Hans-Werner Sinn, jeden z nejvýznamnějších evropských ekonomů současnosti. Hovořil např. o problémových zemích eurozóny – Španělsku, Portugalsku, Řecku. „Je důležité, aby se jižní státy snažily obnovit svoji konkurenceschopnost, o kterou přišly kvůli nadměrnému toku kapitálu a rostoucímu objemu úvěrů v zahraničí. Jednou z cest pro podporu konkurenceschopnosti je pokles domácích cen, což bude samozřejmě spojeno s tvrdými nákladovými restrikcemi zejména v oblasti osobních nákladů. Jde tedy o značně nepopulární opatření.“  

Aktivity Asociace exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002, přičemž cílem bylo zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Její členové posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace rovněž spolupracuje se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky. Sdružení exportních firem současně již devátým rokem pořádá pro firmy Exportní fórum. Více na www.asociaceexporteru.cz.

(ed)