Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Experion obdržel certifikát bezpečnosti Achiles

Řídicí jednotka C300 systému Experion Process Knowledge System společnosti Honeywell obdržela od kanadské společnosti Wurldtech Security Technologies certifikát Achilles prvního stupně, který dokládá, že jde o informačně bezpečný produkt. Certifikační program Achiles je nástroj pro oceňování míry informační bezpečnosti automatizačních systémů založených na průmyslovém Ethernetu. Postup certifikace, vyvinutý společností Wurldtech Labs v roce 2007, je výsledkem dvou let výzkumné práce a spolupráce s průmyslovými partnery a uživateli automatizační techniky a postupně se stává de facto standardem. Získání certifikátu prvního stupně, který je osvědčením o tom, že systém splňuje z hlediska informační bezpečnosti ty nejpřísnější současné požadavky, je významnou konkurenční výhodou zvláště u projektů určených do oblastí, kde je zabezpečení informační infrastruktury kritické a její selhání by bylo spojeno s ohrožením životů nebo velkými finančními ztrátami.

(Bk)