Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Exkurze do pražské výzkumné laboratoře firmy Honeywell

Dne 2. června 2009 uspořádala pobočka společnosti IEEE Control Systems Society pro ČR a SR celodenní exkurzi doktorandů a postdoktorandů z oboru řídicích systémů do pražské výzkumné laboratoře firmy Honeywell. Akce byla potenciálním účastníkům oznámena s několikatýdenním předstihem na webové stránce http://control.ieee.cz, a díky tomu se jí zúčastnili mladí výzkumní pracovníci z různých koutů ČR: Brna, Plzně a Prahy. Program navržený firmě Honeywell a jí precizně realizovaný obsahoval sérii velmi zajímavých přednášek o celé firmě Honeywell i o navštívené výzkumné laboratoři, o některých technických detailech řešených projektů a vynecháno nebylo ani stručné představení základních aplikovaných postupů z oblasti systémového inženýrství a vedení výzkumných projektů ve firemním prostředí. Dopolední přednášková část byla následně doplněna odpolední praktickou ukázkou testovací platformy pro distribuované řízení. V přestávkách měli mladí návštěvníci možnost klást svým jen o pár let starším kolegům nejrůznější otázky týkající se zaměstnání výzkumného inženýra. Mnozí účastníci pocházející z akademického prostředí tak byli asi překvapeni, když se od výzkumných inženýrů firmy Honeywell dovídali o jejich publikační aktivitě, a měli nepříliš běžnou příležitost nechat se na firemní půdě poučit o nejnovějších výsledcích z oblasti Kalmanovy filtrace pro systémy s nepravidelným zpožděním i případnou ztrátou dat, kterou s sebou nese provozování řídicích systémů v prostředí průmyslových sítí. Jistě lze akci hodnotit jako velmi zdařilou; možnost uskutečnit ji pod hlavičkou IEEE velmi pomohla k jejímu „na instituci nezávislému“ charakteru. Snad bude po této konkrétní akci následovat série podobných. Která další firma má zájem „nechat si přivést“ mladé výzkumné pracovníky z oboru řídicích systémů, aby jim formou přednášek, praktických ukázek a diskusí detailně představila svou práci? Autorova e-mailová adresa je hurak@fel.cvut.cz.

Zdeněk Hurák