Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Exkurze do firmy ZAT

Dne 15. listopadu 2019 uspořádala společnost ZAT pro novináře exkurzi do svých vývojových a výrobních prostor v Příbrami. Měli jsme možnost navštívit vývojové středisko, prohlédnout si linku na osazování desek plošných spojů a projít pracoviště výroby a montáže rozváděčů. 

ZAT dodává řídicí systémy pro klasickou a jadernou energetiku, dopravu a automatizaci technologických procesů. Systémy ZAT řídí 39 bloků jaderných elektráren, 284 bloků tepelných, vodních a solárních elektráren, 10 bioplynových stanic, 206 regulačních a předávacích stanic zemního plynu nebo 180 stanic s dálkovou diagnostikou pro železniční dopravu. 

Energetika

Základem sortimentu v současné době jsou procesní stanice SandRA, které se vyrábějí ve dvou řadách: zelené pro běžné řízení technologických procesů (obr. 1) a žluté pro bezpečnostní systémy a systémy spojené se zvýšenými požadavky na bezpečnost, včetně systémů určených pro jadernou energetiku.

V prezentacích jsme se mohli seznámit se zajímavými projekty, které se v poslední době realizovaly nebo se právě realizují. V oblasti modernizace vodních elektráren je to např. modernizace vodní elektrárny Lipno I, kde ZAT realizoval kompletní dodávku od úvodního projektu přes implementaci systému SandRA Z200, kompaktních generátorů, fázování a lokální řídicí stanice až po uvedení do provozu a záruční a pozáruční servis. Zajímavostí projektu je to, že elektrárna je bezobslužná a je řízena dálkově z dispečinku ve Štěchovicích vzdáleného 140 km. Najetí a přifázování bloku trvá jen 20 s, tedy třikrát méně než před modernizací.

V oblasti jaderné energetiky má ZAT momentálně rozpracované dodávky řídicích systémů pro jaderné elektrárny na Slovensku, v Maďarsku, Finsku a Arménii. Dlouhodobě též dodává vybavení, včetně poskytování servisu, pro obě jaderné elektrárny v ČR. Rozváděče pro finského zákazníka jsme mohli vidět ve výrobě. ZAT by se chtěl podílet i na modernizaci a dostavbě českých jaderných elektráren. Na tiskové konferenci, jež byla součástí exkurze, byl přítomen i Zdeněk Šíma, jednatel firmy Rosatom Central Europe. Hovořil nejen o unikátních zkušenostech firmy ZAT v oblasti řízení reaktorů VVER, ale diskutoval také o moderním trendu malých reaktorů nízkého výkonu. Osobně v nich vidí perspektivu jen tam, kde jiné řešení není k dispozici – důvodem je zejména velká technická náročnost a náklady na zabezpečení, které se u malého reaktoru do ceny energie promítají výrazně více než u velkých elektráren.

Pro reaktory VVER 1000 a VVER 1200 vyvinula firma ZAT na vlastní platformě SandRA nový systém pro řízení regulačních tyčí RRCS s přesnějším vyhodnocováním polohy regulační tyče (patentové řešení) a vyhodnocením polohy i při jednoduché poruše čidla nebo kabelové trasy. Výhodami jsou rovněž zkrácení doby údržby systému při plánovaných odstávkách, životnost třicet let a zlepšení kvality kontroly aktivní zóny – rozsáhlejší diagnostika mechanického stavu pohonu, klastru a palivové kazety.

Firma ZAT se ale nechystá jen na nové jaderné reaktory. Pro malé elektrárny vyvinula kompaktní regulátor turbíny SandRA Z211 CTC. Jeho výhodami jsou především jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u velkých systémů. Regulátor se může uplatnit zejména v malých vodních elektrárnách i jiných obnovitelných zdrojích energie.. 

Doprava a průmysl

Divize Smart systémy je ve firmě ZAT nejmladší, ale rychle se rozvíjí. V této divizi jsou realizovány malé až střední zakázky v oblastech dopravy, plynárenství a řízení v průmyslu.

V roce 2018 firma uvedla na trh novou platformu SimONet, která zajišťuje sběr, přenos a zpracování dat prostřednictvím bezdrátových sítí IoT (obr. 2). Uplatní se tam, kde je obtížné nebo nákladné vybudovat kabelovou síť, např. pro monitorování produktovodů, dopravní infrastruktury nebo v rozlehlých průmyslových provozech pro přenos diagnostických informací, údajů o spotřebě energie apod. Pro drážní dopravu je určen specifický produkt Bussines Intelligence, který sbírá a zobrazuje data pro drážní manažery. 

Posílení v oblasti vývoje softwaru

Poslední novinkou, s níž jsme byli seznámeni, byla akvizice softwarové společnosti Definity Systems, která se zabývá analýzou dat, zpracováním velkých objemů dat, jejich vizualizací a prezentací a návrhem uživatelských rozhraní. K 1. lednu 2019 tak do firmy ZAT v rámci akvizice přibylo třicet pracovníků, převážně programátorů, kteří budou mít na starost kromě svých původních kompetencí také nadstavbové zpracování dat vznikajících ve stanicích SandRA nebo posbíraných prostřednictvím sítě SimONet.

 

Petr Bartošík