Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Exider: vlak-výstava automatizační techniky divize Siemens A&D vyjíždí

číslo 3/2002

Exider: vlak-výstava automatizační techniky divize Siemens A&D vyjíždí

V Praze na nádraží Holešovice začíná ve středu 20. března 2002 své putování po ČR a následně po světě vlak s názvem exider – zcela výjimečná mobilní výstava automatizační techniky a automatizačních řešení nabízených divizí Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens AG.

„Naším cílem je přijet s vlakem exider k zákazníkům a pozvat je na cestu krajinou moderní průmyslové automatizace, techniky pohonů a spínací a instalační techniky,“ říká Jürgen Schmidt, ředitel divize A&D v České republice.

Tab. 1. Co představí vlak excider

Obr. 1. 1. vagon
Řešení pro automatizaci procesů – technologické celky od projektu po provoz
Obr. 2. 2. vagon
Seznámení s automatizací procesů – jak fungují naše řešení a co přinášejí
Obr. 3. 3. vagon
Plně integrovaná automatizace (Totally Integrated Automation) – světově ojedinělá koncepce
Obr. 4. 4. vagon
Řešení pro výrobní sektor – od komponent po systém
Obr. 5. 5. vagon
Výrobní procesy ve světě – technika firmy Siemens v akci
Obr. 6. 6. vagon
Strojírenství – cesta k hospodárnějším strojům
Obr. 7. 7. vagon
Strojírenství – reference ze všech oborů
Obr. 8. 8. vagon
Plně integrovaný systém rozvodu a dodávky elektrické energie (Totally Integrated Power) – projektování průmyslových a účelových staveb
Obr. 9. 9. vagon
Plně integrovaný systém rozvodu a dodávky elektrické energie (Totally Integrated Power) – celkový potenciál

Vlak o čtrnácti vagonech a délce 300 metrů představuje nejen celé spektrum produktů nabízených divizí A&D, ale i nejnovější trendy v oboru průmyslové automatizace. Podle slov J. Schmidta je vlak exider více než pouhý exponát na kolejích. Ukazuje divizi Siemens A&D novým způsobem – jako všestranně schopného a osvědčeného dodavatele nejen komponent pro automatizaci, ale i automatizačních řešení pro téměř všechny obory průmyslu, který nabízí takřka doslova „všechno z jedné ruky“.

V přední části vlaku exider jsou řazeny vagony s expozicemi komponent pro automatizaci i jednotlivých oborových řešení pro např. farmaceutický, chemický a automobilový průmysl, strojírenství apod. Zvláštní pozornost je přitom věnována plně integrovaným konceptům Totally Integrated Automation a Totally Integrated Power (tab. 1). Ve výstavních prostorách se budou moci návštěvníci na názorných ukázkách především seznámit s výhodami, které jim může přinést moderní automatizační technika v podání divize Siemens A&D. Heslu Future of Automation (budoucnost automatizace) odpovídá i technické vybavení vlaku, kde není např. problémem připojit se na internet a pracovat s exponáty v interaktivním režimu.

Vlak exider se z Prahy vydá se na cestu nejprve po České republice (tab. 2) a pak dále po světě. Během dvou let zastaví ve velkých světových železničních stanicích, např. v Lipsku, Antverpách, Madridu nebo Pekingu. Celkem projede 70 městy ve 22 zemích Evropy, 21 městy v Číně a připravuje se jeho cesta i na další kontinenty.

Tab. 2. Kde a kdy lze navštívit vlak exider v ČR

Praha nádraží Holešovice 20. a 21. 3. (středa a čtvrtek) nástupiště č. 1 10:00 až 19:00 h
Plzeň hlavní nádraží 22. 3. (pátek) nástupiště 2A 10:00 až 19:00 h
Brno Výstaviště BVV, a. s. 25. 3. (pondělí) volná plocha u pavilonu F (vstup bránou č. 4) 09:00 až 18:00 h
Pardubice hlavní nádraží 26. 3. (úterý) 3. nástupiště 10:00 až 19:00 h
Otrokovice nádraží 27. 3. (středa) 2. nástupiště 10:00 až 19:00 h
Ostrava nákladové nádraží 28. 3. (čtvrtek) ul. Mariánskohorská 38 10:00 až 19:00 h

Podrobně se lze informovat a popř. si individuálně sjednat termín návštěvy na adrese www.siemens.cz/vlak nebo na telefonních číslech 02/33 03 12 34, 0720 94 16 12 34 (Eurotel) a 0603 643 12 34 (Radiomobil).

[Tiskové podklady Siemens s. r. o., 25. února 2002.]

(ed)

Inzerce zpět