Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Evropský parlament schválil REACH

číslo 2/2006

Evropský parlament schválil REACH

Dne 18. listopadu 2005 schválil Evropský parlament kompromisní návrh projektu registrace, hodnocení a schvalování chemikálií (REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Jednání teď pokračuje v Radě EU, kde se členské státy musejí dohodnout na společném postoji.

REACH by měl nahradit více než čtyřicet směrnic existujících v současné době. Všechny chemické látky, které jsou vyráběny či dováženy v množství nejméně jedné tuny ročně, budou muset být zaregistrovány v databázi chemických látek, kterou bude spravovat Evropská chemická agentura v Helsinkách (Finsko). Výrobci nebo dovozci budou muset proces registrace podpořit tím, že agentuře poskytnou všechny potřebné informace o složení látky, popř. výsledcích provedených testů. Bude se hodnotit rizikovost jednotlivých látek a rizikové chemické látky budou muset projít procesem autorizace pro určený způsob použití látky. U zvlášť rizikových látek může být omezeno nakládání s nimi nebo vydán zákaz určitého použití, popř. i úplný zákaz výroby a dovozu takové látky. Neregistrované látky nebude možné v EU vyrábět ani do ní dovážet.

Proces schvalování REACH je provázen na jedné straně četnými obstrukcemi oborových svazů především německého chemického průmyslu, který má obavy, že přijetí REACH ještě prohloubí vzrůstající neschopnost německých (a obecně evropských) chemiček konkurovat na světovém trhu společnostem vyrábějícím levněji, a na druhé straně nátlakovými akcemi ekoaktivistů. Rozhodně nelze říci, že by se diskuse o návrhu vedla ve věcné, odborné rovině.

Bude-li proces schvalování REACH postupovat dále již bez obtíží, měl by být návrh definitivně schválen na podzim 2006 a směrnice by měla vstoupit v platnost na jaře 2007 s účinností postupně, podle kategorie látek, od roku 2008.

Nutnost nahradit zvlášť nebezpečné chemikálie povede k investicím do nových moderních výrobních linek. To bude šance dokázat, že modernizovaná, automatizovaná výroba může být nejen bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí, ale i levnější než zastaralé výrobní postupy.

(Bk)