Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

EuroBLECH 2014 – veletrh zpracování plechu

Firmy zabývající se zpracováním plechu se 21. až 25. října 2014 opět sejdou v Hanno­veru na největším světovém odborném vele­trhu tohoto odvětví. Na veletrh EuroBLECH, pořádaný jednou za dva roky, bylo již v červ­nu přihlášeno 1 411 vystavovatelů ze 41 zemí, kteří v osmi halách obsadí výstavní plochu o velikosti 86 500 m2. Čtyři měsíce před za­hájením dosahuje veletrh 2014 tříprocentní­ho nárůstu vystavovatelů.

 
Veletrh EuroBlech představí celý výrobní řetězec zpracování plechu: předvalky, doda­vatelské díly, manipulaci, řezání, tvarování, pružné zpracování plechu, spojování, svařo­vání, zpracování trubek a profilů, zpracování hybridních struktur a úpravu povrchů. Mezi významné výstavní obory patří řídicí a regu­lační technika, systémy CAD/CAM, kontro­la kvality, zařízení továren a výzkum a vývoj v oboru zpracování plechů.
 
Po Německu jsou největšími vystavovate­li Itálie, Čína, Turecko, Nizozemsko, Španěl­sko, Švýcarsko, Rakousko a USA. Podíl za­hraničních podniků, které budou na veletrhu vystavovat, činí 50 %. Pro strojírenské podni­ky v České republice je to zajímavý veletrh, neboť do Německa směřuje třetina vývozu strojírenství ČR a polovina objemu českého dovozu strojírenských produktů z Německa pochází. Česká republika bude letos zastou­pena devíti vystavovateli. Počet českých vy­stavovatelů je v posledních několika letech konstantní. To platí i v případě dalších zemí ze střední a východní Evropy.
 
„Průmysl zpracování plechu se v globali­zovaném světě uplatňuje na velmi rozdílných trzích, kde je poptávka po stále větší rozma­nitosti produktů. Pro jejich výrobu jsou nutné nové, flexibilní výrobní procesy. V tomto kom­plexním prostředí, které však skýtá neobyčejné možnosti, jsou pro průmysl zpracování plechu důležité investice do efektivních zařízení a sys­témů na míru. Ve výrobě jsou bezpodmínečně nutné inteligentní výrobní řetězce a vytváření sítí,“ prohlašuje Nicola Hamannová, ředitelka veletrhu, jménem organizátora veletrhu, spo­lečnosti Mack Brooks Exhibitions.

(ev)