Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Etika podnikání je pro společnost Eaton zásadní

Motto Powering Business Worldwide je součástí loga společnosti Eaton a dobře charakterizuje oblast působení společnosti Eaton Elektrotechnika, s. r. o., která je výrobcem přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů. Country Sales Manager této společnosti Dušan Pirich hovořil v rozhovoru o současném postavení firmy na trhu, jejím krédu a směrech, které chce sledovat v budoucnosti.
 
Po dvou letech hospodářské recese se rok 2011 jeví jako příznivý, zvláště pro průmyslové podniky. Společnost Eaton Elektrotechnika má dosti široký záběr. Mohl byste prosím vyhodnotit, v kterých oblastech jsou nyní dobré vyhlídky a které jsou stále ještě v útlumu?
Rozdělil bych toto hodnocení do dvou rovin. Tou první je stavebnictví, ať už se jedná o rezidenční stavby, průmyslové haly nebo kancelářská centra – tam oživení zatím nenastává. Velmi dobré signály však máme z průmyslu, kde je patrná silná závislost na trzích EU, především v Německu. V této oblasti sledujeme nárůst dodávek do průmyslových závodů, zejména se daří ve strojírenství. Na vzestupu jsou dodávky výrobcům strojů.
 
Jaká je nyní situace na trhu v energetice, v dodávkách výrobků pro distribuci energie?
V loňském roce se velmi investovalo do fotovoltaických elektráren, díky čemuž nám masivně vzrostly dodávky do těchto zařízení. V letošním roce dochází ke stagnaci standardní oblasti energetiky a zároveň propadu dodávek do fotovoltaiky. Vyjma tohoto propadu lze konstatovat, že trh v energetice je stabilní.
 
Eaton Elektrotechnika je významným dodavatelem v oblasti distribuce energie. Vidíte příležitosti v chytrých distribučních sítích, smart grids, a v oblasti elektromobility?
Trendem poslední doby je nejen kontinuální nárůst cen energií, ale také jejich rostoucí spotřeba. V souvislosti s tím vidíme velkou příležitost ve využívání smart grids. V současnosti této oblasti věnujeme maximální pozornost – investujeme do vývoje, podílíme se na přípravě standardů a realizujeme pilotní projekty. V oblasti elektromobility se soustřeďujeme na dobíjení elektromobilů. Zde již od ledna 2011 běží několik našich pilotních projektů. Dobíjecí stanice Pow-R-Station pro elektromobily jsou slibné pro rychlé nabíjení nejen osobních, ale i nákladních elektromobilů.
 
Zmiňujete rostoucí ceny energie. Vyžadují zákazníci přístroje, které jim ušetří energii?
Ano, pro úsporu energie v obytných a kancelářských objektech dodáváme inteligentní domovní elektroinstalaci xComfort, která řídí veškeré procesy v budově a kromě dosažení značných úspor může i monitorovat odběr energie. Vedle klasických přístrojů, jako jsou spínače a zásuvky, jsou v této řadě obsaženy také detektory pohybu, elektronické termostaty pro topení nebo chlazení, časové a žaluziové spínače, domovní stmívače nebo spínače pro hotelové karty, popřípadě orientační LED-osvětlení.
 
Vedle dodávek komponent a celků vysokého napětí, záložního napájení a domovní automatizace se vaše společnost zabývá také průmyslovou automatizací. Jaké směry sleduje firma Eaton Elektrotechnika v tomto oboru?
V oboru automatizace naše firma razí koncept štíhlé automatizace (lean automation). Jako výrobce spínacích a automatizačních komponent jsme ve snaze zjednodušit a maximálně urychlit montáž řídicích kabelů v průmyslovém rozváděči vyvinuli komunikační systém SmartWire-DT. Tento originální systém totiž podstatně zjednodušuje propojování jeho jednotlivých prvků a minimalizuje riziko vzniku chyby při propojování. Jednoduše, rychle a spolehlivě lze připojit široké spektrum přístrojů od spouštěčů motorů, stykačů a měničů frekvence až po řídicí prvky a senzory.
 
Jak firma Eaton Elektrotechnika přečkala období hospodářské krize?
Nenazýval bych to krizí, ale návrat k normálu. Rozhazovačná léta jsou pryč. Hospodářská situace minulých let nás přiměla sednout si ke stolu a zhodnotit, jaké racionální kroky podniknout, a vyhodnotit klíčové oblasti pro fungování firmy. Identifikovali jsme procesy, které nám přinášely největší podíl na zisku a zaměřili jsme se především na ně. Tímto způsobem jsme se snažili přečkat toto období.
 
Společnost Eaton Elektrotechnika působí v oborech s velkou konkurencí na trhu. Je cena tím nejdůležitějším faktorem pro úspěch výrobků na trhu, nebo již zákazníci oceňují také poskytovaný servis?
To záleží na zákaznickém segmentu. Nám se daří nabízet služby spolu s výrobky v oblastech, kde zákazník ocení přidanou hodnotu, to znamená v oblasti záložního napájení, jako jsou UPS, dieselové agregáty a podobně. Naproti tomu v dodávkách prvků a přístrojů do stavebnictví rozhoduje převážně cena.
 
Společnosti v oboru elektrotechniky a automatizace se stále více soustřeďují právě na služby zákazníkům. Je toto cesta pro vaši firmu?
To je jedna z klíčových rozvojových oblastí, kterou chceme sledovat jak na českém, tak na evropském trhu. Chceme se nyní soustředit na tři typy aktivit: první je prodej a distribuce komponent, druhá je prodej hotových systémů a třetí oblastí jsou služby, tedy zajišťování servisu, přes poradenství až po inženýrink. Snažíme se nabídnout zákazníkům nadstandardní péči, která nás odlišuje od konkurence. A to je cesta, kterou se budeme dále ubírat.
 
Až do roku 2008 nesly výrobky vaší firmy označení Moeller. Poté, co byl německý koncern Moeller koupen americkou skupinou Eaton Corporation, se značka Moeller mění na Eaton. V jaké fázi je nyní přeměna značky Moeller na Eaton?
Sloučení firem nyní vstupuje do své poslední fáze a označení všech produktů se mění na Eaton. Dosud byly produkty v distribuci označeny dvěma logy, Moeller a Eaton. Po skončení této fáze (přelom roku 2011 a 2012) se na výrobcích bude objevovat již jen logo Eaton. Pouze v označení produktové řady se na typovém štítku a etiketě obalu objeví jako text Moeller Series.
 
Jakými zásadami se řídíte při obchodování, při jednání s dodavateli a s vlastními zaměstnanci?
Na to klademe v naší firmě velký důraz. Eaton dodržuje etický kodex chování ke svým zaměstnancům, při obchodování na trzích, při styku se zákazníky a dodavateli. Eaton staví na tom, že ve všech směrech svého podnikání se chová eticky a chce být v této oblasti jednou z nejetičtějších firem na trhu. O tom svědčí již páté po sobě jdoucí umístění naší firmy na předních místech v žebříčku nejetičtějších firem, který každoročně sestavuje Ethisphere Institute. Není snadné udržet se na seznamu nejlepších společností; ze seznamu sestaveného v loňském roce bylo 26 společností vypuštěno, často z důvodu soudních sporů a pro porušování etiky a obecněji v důsledku zvýšené konkurence v rámci jejich odvětví. Výběru se může zúčastnit jakákoliv společnost na světě, tento rok se přihlásilo 3 000 společností a Eaton Corporation se umístila na čtvrtém místě.
 
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Dušan Pirich, Country Sales Manager společnosti Eaton Elektrotechnika
 

Eaton Elektrotechnika s. r. o.

 
Eaton Elektrotechnika je od roku 2008 součástí nadnárodní společnosti Eaton Corporation. Eaton Corporation, společnost, která se zabývá správou a zajištěním kvality napájení, oslavila v roce 2011 již 100 let své existence. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2010 částky 13,7 miliard USD. Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení spotřeby elektrické energie, hydraulických komponent, systémů a služeb pro průmyslová a mobilní zařízení, palivových, hydraulických a pneumatických systémů v leteckém průmyslu pro civilní a vojenské využití, řídicích systémů pro hnací ústrojí a jednotky pro nákladní a osobní vozidla zajišťujících optimalizaci jejich výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti. Společnost Eaton zaměstnává přibližně 70 000 zaměstnanců a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích.
 
Obchodní tým společnosti Eaton Elektrotechnika sídlí v Praze – Horních Počernicích a v Ústí nad Orlicí.
 
Kromě působení na lokálním trhu jsou významné i exportní aktivity společnosti směřující především do bývalé Jugoslávie (např. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina) a oblasti bývalého Sovětského svazu kromě Ruska a Ukrajiny (např. Kazachstán, Ázerbajdžán, Bělorusko, Uzbekistán).
 
Významnou součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí proudové chrániče, jističe a rozváděčové skříně.
 
Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna, které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton zákazníkům v České republice a zemích střední a východní Evropy, především v okolních zemích, jako jsou Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko.
 

V roce 2011 se firma Eaton Elektrotechnika umístila na čtvrté příčce žebříčku Czech TOP 100 v kategorii elektrotechnika. Zároveň obsadila pátou pozici v oboru IT/ICT a celkově v roce 2010 navýšila tržby o 5,8 % na 5,041 mld. korun, a je tedy mezi první stovkou nejvýznamnějších firem v České republice. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách www.Eaton.cz.