Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Ethernetové sítě v železniční dopravě

V nejnovějších vlacích se pro přenos provozních dat i informací pro cestující stále častěji používají sítě Fast Ethernet. Tyto sítě využívají manažovatelné přepínače (managed switch) a přístupové body WLAN s funkcí směrovačů (router). Zařízení musí splňovat požadavky normy EN 50155 (Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel). Do nabídky těchto zařízení patří i komponenty řad Octopus a BAT od společnosti Hirschmann, jež je součástí koncernu Belden.

Přepínače Octopus se používají pro připojení terminálů jednotlivých vlakových sekcí, které jsou navzájem propojeny bezdrátovými přístupovými body BAT. Tak lze data přenášet po celé délce vlaku. Toto řešení je cenově výhodnější než komunikační síť kompletně založená na kabelových rozvodech. Součástí vlakových spřáhel nemusí být širokopásmové datové spojení – přenášeny jsou jen malé objemy dat potřebné k verifikaci přístupových bodů, další data jsou přenášena bezdrátově. Zařízení mají také sériová rozhraní a odpovídající ovladače, které se používají ke sdílení adres MAC. Tak je zajištěno, aby vlakovou komunikaci nemohly narušovat externí rádiové signály.

Přístupový bod WLAN BAT 300 F pro komunikaci podle standardu IEEE 802.11n má stupeň krytí IP65/67. Maximální přenosová rychlost je 300 Mb/s. Metoda MIMO (Multiple Input – Multiple Output) zajišťuje stabilní rádiové spojení i v prostředí s mnohačetnými odrazy a interferencí. Přístupové body BAT plní také funkci manažovatelných přepínačů, takže umožňují vytvářet v každé sekci vlaku komunikační subsítě.

Přepínače řady Octopus s krytím IP67 podporují rychlé redundantní ethernetové sítě s mnoha různými bezpečnostními mechanismy (zabezpečení adres IP a MAC, SNMP v3, SSH, nastavení přístupových práv SNMP – VLAN/IP). Mají až 24 portů pro Fast Ethernet s konektory M12, odolnými proti vibracím. Osm z nich umožňuje napájet koncová zařízení po Ethernetu (PoE – Power over Ethernet). Tak lze např. po datovém kabelu, bez instalace dodatečných kabelů, napájet dohledové kamery do výkonu 13 W. Dva porty mají reléový by-pass, který zajišťuje zachování propojení i při poruše mezilehlého přepínače. Velkou dostupnost sítě pomáhají zajistit protokoly pro redundantní síťovou topologii MRP, HIPER Ring a RSTP.  

(Bk)

Obr. 1. Manažovatelný přepínač Octopus