Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Ethernet v dopravě a mobilních zařízeních

Oblast dopravy, ať už dopravní telematika nebo vozidlové systémy, vyžaduje zařízení s velkou odolností a spolehlivostí – na jeho funkci často závisejí lidské životy. To platí i pro ethernetové přepínače (switch), které jsou v těchto dopravních a mobilních zařízeních instalovány. Společnost FCC průmyslové systémy dodává dva typy velmi odolných ethernetových přepínačů určených pro těžké provozy a mobilní systémy: ultratenké průmyslové přepínače řady Viper od firmy Westermo Teleindustri a přepínače EKI řady 65 od společnosti Advantech Co.
 
Přepínače Viper mají konstrukci typickou pro zkušeného výrobce průmyslové komunikační techniky Westermo Teleindustri. Těsněné celokovové pouzdro je odlitkem ze slitiny niklu chráněné pozinkováním. Konstrukční zajímavostí je speciální membrána instalovaná na vnitřní straně pouzdra, která na sebe při snížení teploty váže vlhkost, a zabraňuje tak kondenzaci vody na součástkách a desce spojů. K široké použitelnosti přepínače Viper přispívají i jeho malé rozměry (175 × 100 × 50 mm) a malá hmotnost (0,8 kg). Přepínače řady Viper skutečně představují nejvyšší třídu výrobků, které jsou v této oblasti na trhu. Odpovídají tomu i podrobné certifikáty odolnosti IEC 60068-2-64 a IEC 60068-2-27. Vibrace i nárazy jsou podle této normy zkoušeny v každé ze tří os zvlášť. Velká pozornost byla věnována elektromagnetické kompatibilitě. Jako všechny výrobky od Westermo, jsou i přepínače Viper vybaveny vnitřními ochranami proti přepěťovým špičkám i skupinám impulzů (burst). Na dobré úrovni je i odolnost proti působení vnějších magnetických polí, odolnost proti vysokofrekvenčnímu rušení indukovanému do připojovacích kabelů i odolnost proti krátkým výpadkům napájecího napětí. Výsledkem pečlivé konstrukce i perfektní výrobní technologie je předpokládaná střední doba mezi poruchami (MTFB) přesahující 100 let provozu.
 
Rovněž přepínače řady EKI-65xx od firmy Advantech mají všechny parametry očekávané v této třídě výrobků. Pouzdro je vyrobeno ze slitiny hliníku, rozměry jsou oproti přepínači Viper větší: 193 × 175 × 63 mm. Výhodou jsou optické porty modelu EKI-6559TMI a možnost odděleného redundantního napájení.
 
Kritické úlohy obvykle vyžadují i instalaci redundantní kruhové sítě. Obě řady přepínačů redundantní kruhovou síť podporují. Advantech využívá vlastní protokol X-Ringo, Viper používá rovněž vlastní protokol Westermo FRNT, který zaručuje obnovení komunikace do 10 ms při libovolném počtu prvků v síti.
 
Další informace o přepínačích Viper a EKI včetně podrobných specifikací, údajů o zkouškách a certifikátů si vyžádejte v kterékoliv kanceláři společnosti FCC průmyslové systémy.
 
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
 
 
Obr. 1. Odolný ethernetový přepínač Viper 408
Obr. 2. Odolný ethernetový přepínač Advantech EKI-6559TMI
 
Tab. 1. Parametry odolných ethernetových přepínačů Viper firmy Westermo Industri a EKI 65 společnosti Advantech Co.