Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

EPLAN přinesl efektivitu v celém výrobním procesu

Digitalizace výrobního procesu, investice do změn workflow, nastavení standardů, vy­užití opakovatelnosti procesu či investice do moderních CNC výrobních strojů umožňují společnosti PZP KOMPLET a. s. hledět do budoucnosti s optimismem. Velkou zásluhu na tom má také nedávná implementace softwaru od firmy EPLAN.

 

Společnost PZP KOMPLET byla založena v roce 1992, kdy zde byly zahájeny vývoj a výroba elektrických přímotopných elektrokotlů, konvektorů a jiných elektrických topných zařízení. V následujících letech byly vyrobeny tisíce kusů těchto výrobků a obchodní úspěch v tomto oboru se stal základem pro další rozvoj firmy.

Výroba byla v roce 1994 rozšířena o elektrorozváděče určené především pro oblast automatizovaného řízení technologických procesů a pracovních strojů, o jiná elektrotechnická zařízení a průmyslovou elektroniku (obr. 1, obr. 2). Dalším velmi významným oborem působnosti byla a jsou tepelná čerpadla pro úsporné vytápění a ohřev vody, jejichž vývoj a výroba odstartovaly v roce 1995. Od roku 2000 společnost působí také ve zcela novém oboru vakuové techniky. Ve všech oborech působnosti si vybudovala renomé předního výrobce zařízení se špičkovými technickými parametry. Výroba je realizována ve třech výrobních závodech: v Semechnicích u Dobrušky, v Dobrém a v Dobrušce.

 

Doba se mění a podíl softwaru na vývoji roste

„Když se podívám na samý začátek technického vývoje v naší společnosti, tak vše bylo řešeno vektorovou grafikou, kusovníky byly vytvářeny ručně v různých počítačových programech, vazba na výrobní stroje nebyla prakticky žádná a export a import dat do informačního systému byl nereálný,“ vzpomíná Ivo Novohradský, člen představenstva a vedoucí provozů elektrovýroby společnosti PZP KOMPLET.

Předpokladem úspěšného technického vývoje tehdy byli zejména zkušení zaměstnanci, jejichž zaškolování trvalo dlouhou dobu, stejně jako důkladná komunikace na schůzkách ohledně projektu. Základní elektrotechnická dokumentace v papírové podobě byla při výrobě hlavním vodítkem a např. provádění změn v zapojení elektrorozváděče nebo v jeho komponentách bylo složité a obsahovalo tolik procesních kroků, že bylo ekonomicky nerentabilní zabývat se jím v průběhu výroby. Změny byly většinou řešeny až podle skutečného provedení na konci celého výrobního cyklu.

„V současnosti používáme moderní databázové systémy a zaměřujeme se na vytváření dat ve výrobním procesu a jejich opětovné využití. Komunikujeme s našimi zákazníky sdílením dokumentace na platformě EPLAN již ve fázi plánování zařízení, jeho vývoje, inženýrinku, změnového řízení, výroby a testovacího provozu,“ vysvětluje Ivo Novohradský.

Zmíněná platforma firmě umožnila zrychlit a zkvalitnit předávání informací interně i externě, optimalizovat správu verzí dokumentace a využívat provozní data, tzn. exportovat a importovat je a postupně je uvolňovat do výroby. Navíc lze zákazníkovi předávat k danému projektu jeho kompletní dokumentaci. Vzájemná spolupráce přináší ovoce všem zainteresovaným v podobě jednotné elektrotechnické dokumentace, zrychlení komunikace související s projektem a zrychlení výroby.

 

Od myšlenky k Průmyslu 4.0

Myšlenka využití platformy EPLAN vznikla ve firmě PZP KOMPLET přibližně před čtyřmi lety.

„Jsme naučeni, že se pravidelně v celé společnosti zabýváme inovacemi. Hledáme nové možnosti zdokonalení na každém stupni výroby a každé pracovní pozici,“ říká Ivo Novohradský.

Výhodou bylo, že v té době již existovaly požadavky a zkušenosti stávajících i nových zákazníků, kteří software od firmy EPLAN využívali už dříve. Z toho vznikla myšlenka na změnu softwaru pro elektrokonstrukci, která měla potenciál společnost posunout dál.

Společnost požadovala, aby nový nástroj uměl datově komunikovat s okolním prostředím, usnadnil práci konstruktérům a projektovému týmu, využíval opakovatelnost, sjednotil projektové styly, využíval data ze strojní konstrukce, pomohl při objednávání elektrotechnického materiálu, ulehčil práci v přípravě výroby a při vlastní výrobě rozváděče, využíval nová výrobní zařízení a rovněž aby byl rozšiřitelný, přinášel nové možnosti a měl na straně partnera tým lidí s patřičnými zkušenostmi.

 

EPLAN – jasná volba

Efektivita celého výrobního procesu, zrychlení práce, interní datové propojení a provázání projektů mezi dodavatelem a odběratelem na platformě EPLAN – to byly deklarované výhody implementace softwaru EPLAN. K dalším patří také možnosti, jak postoupit k automatické výrobě podle koncepce Průmyslu 4.0, což již dnes firma umí prezentovat ve vazbě na zpracování plechů laserem, automatickou výrobu kabelů pro elektrorozváděče a napojením na popisovače a tiskárny. Volba partnera byla však snadná už při výběru.

„Co nás přesvědčilo? Myslím si, že naslouchání týmu EPLAN a sdílení jejich zkušeností s našimi vizemi. Pocit, že dodávkou softwaru nic nekončí a budeme schopni společně komunikovat na cestě k postupné automatizaci výroby. Vše bylo navíc umocněno informacemi od dalších spolupracujících firem o platformě EPLAN a jejích možnostech,“ vzpomíná Novohradský.

 

Na cestě k úspěšnému projektu

Každá změna je složitá. Firma zvolila hned několik licencí: EPLAN ProPanel Professional, moduly PLC&BUS, Pro Panel Production NC DXF, Process Wiring a další. Osvojit si práci ve zcela novém prostředí není jednoduché, i když lze říci, že software EPLAN je skutečně uživatelsky přívětivý.

„Dali jsme na rady a zkušenosti manažerů společnosti EPLAN a přistoupili jsme k implementaci softwaru EPLAN projektově,“ oceňuje Novohradský.

Pro úspěšnou implementaci produktových řad se domluvily společné navazující kroky v nákupu softwaru, školení i navazujících služeb. Zavedly se milníky projektu, naplánoval harmonogram v závislosti na vytíženosti obou stran. To vše tak, aby byla firma již od začátku schopna využívat platformu EPLAN a na ni pak postupně nabalovat další funkce. To už byl jen krůček ke skutečnému využití všech výhod systému.

Pokročilé metody projektování a dohoda o sdílení projektových dat umožnily realizovat nové společné projekty s dalšími výrobními firmami, což umožnilo na jejich dokumentaci navázat a rozšiřovat právě o část výroby rozváděčů ve firmě PZP KOMPLET.

„Tímto se otevřela možnost uspořit čas při projektování, který byl třeba k vytvoření vlastní výrobní dokumentace. Z dnešního pohledu nemalou část převzala platforma EPLAN. Správně vypracovaný projekt námi doplněný o 3D virtuální modely rozváděčů nám umožňuje export provozních dat pro naše výrobní stroje a ulehčuje obrábění či vlastní kompletní výrobu rozváděčové skříně, výrobu a popis propojovacích vodičů i montáž,“ vysvětluje Ivo Novohradský.

Z pohledu výrobní firmy jde o úsporu času při elektroprojektování, při přípravě výroby a následně během montáže. Z pohledu zákazníků jde o zkrácení doby dodání elektrorozváděče, udržení standardu zapojení a úspory času při orientaci v zařízení při servisu.

 

Samotný software vše nevyřeší, ale pomůže vás nasměrovat

„Pokud chcete nastoupit nekonečnou cestu inovací, zdokonalování interních procesů, datových toků a vše posunout směrem k Industry 4.0, tak určitě ano,“ odpovídá Novohradský na otázku, zda lze EPLAN doporučit dalším firmám.

Sám však dodává, že platforma EPLAN hlavně ukazuje, jak využít software, jak datově komunikovat či jak sdílet projekty s obchodními partnery. Naproti tomu je ale třeba, aby každý pracovník v týmu přijal tyto myšlenky za své.

K tomu pomáhá skutečnost, že součástí implementace softwaru EPLAN je soubor školení k získání pokročilých znalostí celkové platformy. Školení probíhala ve školicích centrech EPLAN i přímo u zákazníka. Navazující školení bylo řešeno formou individuálních kurzů s klíčovými uživateli softwaru v celé firmě.

 

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

 

Obr. 1. Příklad vyráběných rozváděčů
Obr. 2. Pohled do rozváděče pracovního stroje