Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

EPLAN Data Portal: přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

Firma EPLAN rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat s informacemi o přístrojích a součástkách od předních světových výrobců. Uživatelům systémů Eplan poskytuje údaje přibližně 700 000 produktů a více než 1,2 milionu jejich konfiguračních variant. Navíc Eplan umožňuje již rok přístup všem uživatelům k datům ve formátu DXF. Eplan se tak stává dostupným pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. Výrobci přístrojů a zařízení zahrnutých do aplikace Eplan Data Portal tak rozšíří dosah své nabídky. Další nová funkce: spolehlivá komerční data jsou nyní dostupná pro všechny uživatele ERP, PDM a PLM – pro individuální stažení jednotlivých souborů nebo jako kompletní balíčky dat. Všichni zájemci se mohou registrovat online a přístup k datům tak získají zcela zdarma.  

Společnost Eplan již rok nabízí rozšíření výstupních formátů aplikace Eplan Data Portal. Od nové verze, uvedené na trh před rokem v květnu, mají všechny zúčastněné strany přístup k datům s informacemi o stovkách tisíc přístrojů nezávisle na tom, zda používají systémy od firmy Eplan. Všechno, co pro to musí udělat, je zaregistrovat se online. „S naším portálem pronikáme ke zcela novým skupinám uživatelů: na jedné straně ke skupině uživatelů systémů ERP, PDM a PLM, kteří požadují komerční data, a na druhé straně k velmi rozsáhlé skupině uživatelů systémů AutoCAD,“ říká Haluk Menderes, výkonný ředitel společnosti Eplan. V oblasti plánování výroby (ERP) a správy produktových dat budou plně zpřístupněna všechna komerční data, včetně čísel položek, typových čísel a popisných informací. Tato data byla dříve přístupná jen uživatelům systému Eplan.

Všichni uživatelé systémů ERP a PDM a PLM, kteří mají zájem, se mohou zaregistrovat online a získat tak přístup zdarma k vysoce kvalitním datům v portálu Eplan Data Portal. Tato data pocházejí přímo od více než 180 výrobců komponent a mohou být stažena zdarma, buď jednotlivě, nebo kompletně jako ucelený balíček dat. Aplikace Eplan Data Portal tak slouží jako jednotný zdroj dat od různých výrobců, takže složité a zdlouhavé vyhledávání ověřených dat již není nutné.  

Přidaná hodnota pro uživatele systému AutoCAD

A nyní další inovace: od nynějška jsou schémata dostupná také ve formátu DXF pro AutoCAD. To je více méně malá senzace, protože až dosud nebyla tato důležitá elektrotechnická data dostupná a konstruktéři museli v prostředí AutoCAD kreslit schémata od ruky. V blízké budoucnosti získají po vyplnění registračního formuláře volný přístup ke grafickým datům pro PLC, měniče frekvence, bezpečnostní spínače a mnohé další přístroje. To ušetří mnoho času při konstruování a tvorbě konstrukční dokumentace. Přístroje a zařízení jsou graficky začleněny do výkresů sestav a v následujícím kroku jsou konstruktéry doplněny odpovídajícími elektrotechnickými informacemi. 

Více uživatelů – více výrobců

„Náš portál je nyní zaměřen na globální okruh uživatelů, kteří přímo nepoužívají náš software – například pro uživatele systémů pro plánování výroby,“ říká Haluk Menderes, když vysvětluje pozadí tohoto strategického rozhodnutí. „Uživatelé systémů ERP a PDM a PLM tak dostávají centralizovaný zdroj vysoce kvalitních dat, který zahrnuje informace od velkého počtu výrobců automatizační techniky.   

Zajímavé též pro výrobce

Cílem společnosti Eplan jako mezinárodního dodavatele řešení je zvyšovat počet uživatelů portálu stejně jako povzbuzovat další výrobce z celého světa, aby do něj zahrnuli data s údaji svých přístrojů a zařízení. Má pro to přesvědčivé argumenty: okruh uživatelů, čítající nyní více než 130 000 členů, se tím bude dále výrazně rozšiřovat. To nabízí výrobcům ideální příležitost uvést a propagovat své výrobky v celosvětovém měřítku.  

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Obr. 1. Firma Eplan již rok nabízí pro všechny uživatele rozšíření výstupních formátů aplikace EPLAN Data Portal