Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ENERGIS – informační systém pro řízení energetiky

číslo 11/2004

ENERGIS – informační systém pro řízení energetiky

Společnost Instar ITS ve spolupráci s aplikačním partnerem Colsys – Automatik, a. s., nabízí efektivní nástroj pro řízení energetiky ve firmě. Je jím IS Energis, který aktivně podporuje obchodní vztahy účastníků na trhu s elektrickou energií.

Obr. 1.

Pro otevřený trh s elektrickou energií je výhodné zvolit IS Energis jako službu v datovém centru, kdy uživatel je připojen k internetu a pracuje na portálu www.myEnergis.com. Tento portál mu poskytuje uživatelské úlohy umožňující importovat naměřená data a kontrolovat jejich úplnost i správnost hodnot, odesílat data operátorovi trhu s elektřinou (OTE), shromažďovat podklady pro fakturaci a komunikovat s datovým archivem. Data je možné automaticky zasílat z jejich současných či nových zdrojů. V případě zájmu lze využít i další úlohy, které systém podporuje, jako např. monitoring, fakturaci, controlling, zobrazení časových průběhů veličin (včetně historických), zaznamenávání provozních události, sledování odběrových diagramů atd.

Uživatelé systému zejména ocení možnost minimalizovat prostřednictvím OTE odchylky v dodávce i v odběru elektřiny, optimalizovat odběr elektřiny, řídit odběr a dodávky na krátkodobém trhu s elektřinou, řídit dvoustranný smluvní vztah přes OTE i mimo OTE, vyrovnávat odchylky pro větší počet výrobců i odběratelů, optimalizovat využívání systémových služeb apod.

IS Energis je komplexní softwarový nástroj pro řízení podnikových procesů.

Colsys – Automatik, a. s., tel.: 312 285 312, http://www.colaut.cz, e-mail: obchod@colaut.cz

Inzerce zpět