Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Energie a data v pohybu

číslo 8-9/2005

Energie a data v pohybu

Pohyblivý přívod elektrické energie současně s jiným médiem (voda, vzduch, olej apod.)? Při použití plastových vodicích řetězů Murrplastik není tento požadavek žádným problémem. Německá firma Murrplastik Systemtechnik GmbH má dlouholeté zkušenosti s konstrukcí a výrobou vodicích („energetických„) řetězů ve velkém počtu rozměrů a poloměrů ohybu. Vodicí řetězy tohoto předního evropského výrobce v uvedeném oboru jsou zárukou spolehlivého a správného uložení a vedení i vynikající mechanické ochrany kabelů a hadic.

V nabídce nechybějí ani antistatické vodicí řetězy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu odpovídající požadavkům směrnice ATEX. Tyto řetězy, označované ESD (Electro Static Discharge), mají odlišné barevné značení. Na rozdíl od standardní černé barvy jsou provedeny ve světle šedém odstínu. Díky této odlišnosti je předem vyloučena možnost nechtěné kombinace s jiným (standardním) materiálem řetězových článků, který nevyhovuje pro použití v nebezpečném prostředí.

Zmíněná směrnice ATEX také předepisuje jednoznačné označení. V tomto případě je to kombinace znaku CE s varovným znakem pro speciální ochranu, jenž je umístěn v šestiúhelníku s alfanumerickým údajem.

Stěžejními místy pro použití antistatických řetězů ESD jsou lakovny, balicí stroje, sušárny, tiskařské stroje apod.

Výrobce současně nabízí další novinky i modifikace vylepšující dosavadní produkty; to vše společně uspokojuje stále širší okruh zákazníků. Běžnou záležitostí již jsou interaktivní webové stránky, umožňující najít optimální typ řetězu podle udaných základních požadovaných rozměrů.

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost. Tímto heslem se při vývoji příslušenství řídí i firma Murrplastik, která dále nabízí zcela nové a jednoduché řešení regálových systémů pro ukládání kabelů vedle sebe a v oddělených sekcích nad sebou. Nové řešení výrazně usnadní práci při montáži a výměně kabelů a hadic. Další důležitou maličkostí jsou integrované ochrany před vytržením v podobě rámových přepážek nebo ocelových lišt.

K usnadnění směrového vedení řetězů je nabízen široký sortiment hliníkových úložných van typu VAW. Materiál (slitina hliníku) nevyžaduje žádnou údržbu ani povrchovou úpravu a díky své menší objemové hmotnosti nadměrně nezatěžuje nosnou konstrukci nebo rošt.

V případě středového napájení je pro druhou část dráhy (obvykle polovina celkové dráhy) jako podpěra horní větve vodicího řetězu použita kluzná lišta typu GSP s malým součinitelem tření. Lišta se zasouvá do boční drážky vany a je fixována vruty na začátku a na konci celkové dráhy.

Do vodicích řetězů Murrplastik jsou nejvhodnější speciální flexibilní kabely s vnějším pláštěm z polyvinylchloridu (PVC), polyuretanu (PUR) nebo termoplastického elastomeru (TPE). Tyto kabely mají velice malý přípustný poloměr ohybu a zajišťují spolehlivý přenos dat a energie i při velkém počtu pohybových cyklů. Zároveň jsou mechanicky a chemicky odolné a vhodné k použití v téměř jakýchkoliv provozních podmínkách.

Při řešení pohyblivých přívodů energie i dat se lze s důvěrou obrátit na tým pracovníků firmy Schmachtl CZ, kteří připraví optimální nabídku nebo doporučí alternativní řešení.

SCHMACHTL CZ
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 522
fax: 244 910 700
http://www.schmachtl.cz