Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Energetická účinnost ústředním tématem Hannover Messe 2009

Ve dnech 20. až 24. dubna se opět otevřou brány jednoho z nejvýznamnějších evropských i světových průmyslových veletrhů, 62. ročníku Hannover Messe 2009, který propojuje jedenáct odborných veletrhů z oblasti průmyslové automatizace, pohonů, energetiky a strojírenské výroby (viz [Automatizace na veletrhu Hannover Messe 2009. Automa, 2008, 14, č. 12, s. 30]). Jejich společným ústředním tématem je letos energetická účinnost, bezpečnost dodávek energie a zvýšený důraz na využití obnovitelných zdrojů energie. Hannover Messe, tradičně považovaný za spolehlivý „barometr“ stavu hospodářství, se v letošním roce koná ve složitých podmínkách zpomalení hospodářského růstu. Odborníci se shodují, že jediným reálným východiskem z krize jsou především uvážlivé investice do inovace výroby, zvyšování energetické účinnosti a modernizace dopravní a energetické infrastruktury – a právě k těmto žhavým tématům může Hannover Messe nabídnout návštěvníkům mnoho vhodných a inspirujících řešení.
 

Energetická účinnost v praxi

Klíčovým úkolem současné doby je rychle a efektivně snížit emise oxidu uhličitého (CO2), který je hlavní příčinou skleníkového jevu a globálních změn klimatu. 39 % objemu emisí CO2 přitom připadá na výrobu elektrické energie z fosilních zdrojů, jejichž zásoby ve světě navíc rychle ubývají a geograficky jsou velmi nerovnoměrně rozděleny. Jediným rozumným řešením je urychleně minimalizovat spotřebu energie, zvýšit účinnost při výrobě a využívání elektrické energie a zvětšit podíl obnovitelných zdrojů v současném energetickém mixu.
 
Možností, jak zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu energie v průmyslovém, veřejném i soukromém sektoru, je již nyní mnoho. Například jenom náhradou zastaralých elektrických pohonů v pomocných výrobních provozech by se podle odhadu ZVEI mohlo v Německu ročně ušetřit přibližně 27,5 mld. kW·h, tj. asi 11 % celkové spotřeby proudu v průmyslu, a podniky by mohly snížit výdaje za energii téměř o 2,2 mld. eur. Výrazné snížení spotřeby elektrické energie může přinést inteligentní řízení čerpadel a kompresorů tak, aby vždy dodávaly jen právě potřebné množství médií (vody, stlačeného vzduchu aj.). Zhruba 15 až 40 % nepřímých výdajů za energii ve výrobních provozech je způsobeno nedostatečnou technickou údržbou. Ukazuje se, že až polovinu těchto nákladů lze ušetřit použitím systémů preventivní údržby podle aktuálního stavu technického zařízení (condition monitoring). Velké možnosti úspor jsou také v oblasti elektrického osvětlení, na které připadá více než 19 % celosvětové spotřeby elektřiny. Přitom jenom důsledným nahrazením žárovek kompaktními zářivkami a svítidly LED by bylo možné ušetřit až 40 % elektrické energie potřebné ke svícení.
 
Uprostřed veletržního areálu, ve výstavní hale 26, nabídne specializovaná výstava Energetická účinnost v průmyslových procesech návštěvníkům veletrhu zajímavá řešení a inspiraci, jak optimalizovat energetickou účinnost své produkce, a tím snížit náklady na energii. Na nejlepších příkladech z praxe zde budou prezentována inteligentní řešení a služby pro optimalizaci energetické účinnosti v průmyslových procesech. Na modelu skutečného výrobního zařízení na výrobu čokolády zájemci sami uvidí, kde a jak lze energii v průmyslovém procesu ušetřit.
 

Obnovitelné zdroje energie

Hannover Messe je jediným veletrhem na světě, který na jednom místě současně prezentuje technologie výroby elektrické energie z konvenčních a tzv. obnovitelných zdrojů a je ústřední platformou pro diskuse o bezpečném a trvale udržitelném energetickém hospodářství na bázi konkurenceschopného mixu různých zdrojů energie. V letošním roce bude nabídka veletrhu Energy v části věnované obnovitelným zdrojům energie znovu rozšířena, zejména v oblasti výroby „zelené“ elektřiny z biomasy a prezentace nových komponent a systémů pro využití solární energie, vodíku a palivových článků. Svou světovou premiéru bude mít v Hannoveru také nový mezinárodní veletrh Wind (Vítr). Žádné jiné odvětví se nemůže pochlubit tak dobrými výsledky jako výroba elektrické energie ve větrných elektrárnách. Podle analýzy odborného svazu VDMA v posledních třech letech vykazoval tento obor meziroční růst větší než 30 % a i v příštích pěti letech podle odhadu ročně poroste nejméně o 20 %. Odborníci Německého ústavu pro větrnou energii DEWI (Deutsches Windenergie Institut) odhadují, že v roce 2017 se bude celkový výkon nově instalovaných větrných elektráren ve světě pohybovat okolo 100 000 MW (pro představu je to asi 50 000 větrných turbín o výkonu 2 MW) v hodnotě daleko přes 100 miliard eur. Velká část z toho objemu výroby bude pocházet z Německa. Proto je důležité, aby toto rychle se rozvíjející průmyslové odvětví mělo také vhodnou platformu, kde by se mohlo prezentovat v rámci celé energetiky. Nový odborný veletrh, pořádaný společně s veletrhem Energy, k tomu nabízí ideální podmínky a jeho ohlášení velmi pozitivně přijalo celé mezinárodní odvětví větrné energie.
 

World Energy Dialogue 2009

Jednou z ústředních akcí veletrhu Hannover Messe bude i v roce 2009 mezinárodní kongres World Energy Dialogue, jehož hlavním tématem letos bude bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie. Tento významný mezinárodní kongres se uskuteční v hale 27 již počtvrté a jeho organizátory jsou Spolkový svaz německého průmyslu (BDI), Německá energetická agentura (DENA) a veletržní společnost Deutsche Messe. Záštitu nad kongresem převzal spolkový ministr hospodářství Michael Glos a kongresové jednání bude řídit profesor Dr. Klaus Töpfer, přední německý klimatolog. Renomovaní odborníci z celého světa zde budou referovat o nejnovějších řešeních pro zajištění globální bezpečnosti v zásobování energiemi, zřejmě i pod dojmem nedávného přerušení dodávek zemního plynu z Ruska a Ukrajiny. Dalšími tématy budou inteligentní sítě pro propojení energetických systémů, integrace netradičních zdrojů energií a plánování výstavby nových elektráren, produktovodů a rozvodných sítí. Zvláštní pozornost bude věnována globalizaci a stále rostoucí poptávce po energiích v rozvojových oblastech a v zemích s velkým rozmachem průmyslu, jako jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína, a jejímu dopadu na změny klimatu. V průběhu slavnostního zahájení kongresu udělí Německá energetická agentura DENA vybraným průmyslovým podnikům prestižní ceny Energy Efficiency Award 2009 za úspěšně realizované projekty v oblasti efektivního využití energií.
 

Jedinečný doprovodný program

Součástí Hannover Messe je tradičně bohatý doprovodný program. Téměř 2 000 akcí – kongresů, seminářů, workshopů a diskusních fór s vysoce odborným zastoupením – dá návštěvníkům možnost podrobně se informovat o tématech budoucnosti a východiscích ze současné hospodářské krize. Při příležitosti veletrhu Hannover Messe 2009 bude opět udělena mezinárodní cena Hermes Award 2009. Tuto prestižní cenu, spojenou s odměnou ve výši 100 000 eur, udělí odborná komise třem nejlepším inovacím, které jsou na letošním veletrhu poprvé prezentovány. Vzhledem k mimořádnému významu veletrhu Hannover Messe 2009 se jeho oficiálního otevření letos zúčastní spolkový prezident Horst Köhler v doprovodu kancléřky Angely Merkelové.
Kab.
 
Obr. 1. Využívání větrné energie je technicky náročný obor
Obr. 2. Téma alternativní zdroje energie vyzývá k diskusím
Obr. 3. Použití zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí se týká také automobilové dopravy (z loňské přehlídky Clean Moves Expo)
Obr. 4. Jednou z možností pro automobilovou dopravu jsou elektromobily (všechny fotografie: © Deutsche Messe)

Jak na veletrh – vstupenky zdarma

Navštívit veletrh Hannover Messe je užitečné pro každého, kdo se chce seznámit se stavem technického vývoje a s trendy nejen v průmyslové automatizaci, jíž je věnována velká část veletrhu, ale v průmyslu obecně. Pro to, abychom zájemcům z řad našich čtenářů usnadnili návštěvu veletrhu, nabízíme jim možnost získat volné vstupenky. Stačí se přihlásit e-mailem nebo telefonicky (popř. SMS) na adrese redakce (automa@fccgroup.cz, tel. +420 603 847 025). V přihlášce je třeba uvést datum, kdy chcete veletrh navštívit, a e-mailovou adresu, kam vám zašleme kód elektronické vstupenky. Tu je třeba před návštěvou veletrhu aktivovat na webové stránce veletrhu, vytisknout si ji a vzít ji s sebou do Hannoveru. Na každý den lze pro jednoho registrovaného návštěvníka získat jednu volnou vstupenku.
 
Podrobný návod, jak se zaregistrovat a aktivovat vstupenku, zašleme zájemcům v průvodním e-mailu spolu s kódem vstupenky.
 
Zájemcům (nejen těm, kteří si objednají volné vstupenky) můžeme zaslat nabídku cestovních kanceláří, které pořádají autobusové zájezdy nebo zajišťují ubytování v Hannoveru, a informace o tom, jak nejvýhodněji cestovat na veletrh vlakem nebo letadlem.
 
Volné vstupenky je nutné objednat do 27. března 2009. U objednávek ubytování, letenek a jízdenek většinou platí jednoduché pravidlo – čím dříve, tím výhodněji.
(ed)