Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Energetická náročnost budov tématem Stavebních veletrhů v Brně

Při koupi ledničky či pračky je výhra, je-li podle své energetické náročnosti označena písmenem A, nebo dokonce A+. Brzy budou stejně označovány i domy, přinejmenším ty nově postavené. Je to logické vyústění postupného sjednocování tuzemských předpisů s legislativou Evropské unie.
 

Energie a budovy?

Zdaleka největší objem tepla zbytečně vyrobeného jde celosvětově na účet bydlení a služeb obyvatelstvu. Obchody, úřady, nemocnice, školy, obytné domy, všechny tyto budovy emitují teplo, které je spolu se skleníkovými plyny hlavním viníkem globálního oteplování. V současné době již vlastně nejde o diskusi o tomto tématu – platí už totiž stavební zákon, který vychází z legislativy EU a na rozdíl od předchozích zákonných úprav jsou do něj ekologická hlediska zahrnuta. Od 1. ledna roku 2009 jsou dokonce v plné účinnosti některé odložené paragrafy zákona o hospodaření energií.

 

Energetická náročnost budov

Majitele a provozovatele budov o celkové podlahové ploše nad tisíc metrů čtverečních čeká mnoho povinností v souvislosti se zákonem č. 177/2006 Sb., o hospodaření energií. Přináší totiž zásadní změny v energetické náročnosti budov. Vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (viz. www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=414). „Například jde o paragraf 6 o účinnosti užití energie, kde je od 1. ledna 2007 novou povinností vlastníka nebo provozovatele kotlů a klimatizačních systémů zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti,“ vysvětluje Jiří Šála, autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví. Povinnost kontrol větších klimatizačních systémů má účinnost k 1. lednu 2009. „Nejdůležitější změnou je pak nový paragraf 6a o energetické náročnosti budov. Od 1. ledna 2009 musí být prokazatelně realizována opatření v oblasti snižování energetické náročnosti téměř u všech nových budov a větších změn existujících budov,“ dodává Šála.

 

Také při rekonstrukcích

Existující budovy mohou být také rekonstruovány na nízkoenergetické nebo jim blízké. Náklady jsou sice vyšší než u novostaveb, avšak úspora energie je zejména u hůře tepelně chráněných starších budov také výrazně vyšší. Při očekávaném budoucím nedostatku klasických energií a s tím spojený růst jejich cen nabývá aktuálnosti heslo, které razí odborníci: Investujte v korunách a budete šetřit v eurech.

 

Všechno lze vidět v Brně

Energeticky úsporné budovy nejsou charakteristické pouze lepší tepelnou izolací obálky budovy, ale také ohříváním teplé vody solárními kolektory, použitím moderní vytápěcí techniky, např. kondenzačního kotle. Pozvánka na Stavební veletrhy Brno by mohla obsahovat všechny uvedené charakteristiky energeticky úsporných budov a mohla by mít motto „pasivní, a přesto levný“. Ani jedno z uvedených zařízení nechybí mezi exponáty či tématy Stavebních veletrhů Brno přinejmenším poslední desetiletí. Stovky různých řešení jednotlivých komponent, které jsou pro pasivní stavby nezbytné, bylo možné nalézt v každé třetí expozici loňských Stavebních veletrhů. A protože jsou úspory energií zvýrazněným tématem Stavebních veletrhů Brno 2009, otiskne se toto téma do všech oborů letošní výstavy.

(-jik, sj-)
 
Obr. 1. Budova Nordica Ostrava je podle výpočtu provedeného týmem prof. Kabeleho na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) o 30 % pod hodnotou parametrů, které jsou v ČR požadovány
 
Tab. 1. Právní předpisy pro energetickou náročnost budov
Tab. 2. Klasifikační třídy pro hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) podle měrné spotřeby energie Rrq (kW·h/m2) podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. (zdroj: www.tzb.info)