Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Endress+Hauser podporuje inovace

číslo 5/2005

Endress+Hauser podporuje inovace

Jedním ze základních bodů rozvoje společnosti Endress+Hauser Group (E+H), předního světového dodavatele průmyslové měřicí techniky, je inovační úsilí jejích zaměstnanců, měřené počtem podaných patentových přihlášek. Na jeho podporu existuje u E+H zvláštní Patent Rights Incentive Program, za jehož trvání počet podaných přihlášek vynálezů vzrostl z 55 v roce 1999 na 168 v roce 2004, tedy na více než trojnásobek. Současně se zvyšuje i kvalita vynálezů a klesají měrné náklady na patentovou ochranu. V roce 2004 byla většina přihlášek podána u německého a na druhém místě v pořadí u evropského patentového úřadu. O patentovou agendu se u E+H stará útvar čítající sedm právníků a inženýrů.

Společnost E+H své nejlepší vynálezce také každoročně společensky i hmotně oceňuje. Letos bylo všech 215 vědců, inženýrů i techniků, kteří se podíleli na vynálezech přihlášených k patentové ochraně v roce 2004, pozváno na 29. dubna do Weilu na Rýně na slavnostní společenské setkání Innovators’ Meeting 2005. Zde jim všem byl vyjádřen dík společnosti a tři týmy, tvořené autory vynálezů z roku 2004 vybraných jako nejvýznamnější, získaly každý odměnu 10 000 eur v hotovosti. Oceněny byly tyto vynálezy v oborech měření polohy hladiny, průtoku a analýzy kapalin:

  • řešení umožňující nyní převažujícím dvouvodičovým měřicím přístrojům napájeným ze smyčky 4 až 20 mA neustále sledovat svou vlastní spotřebu energie a měřit takový počet veličin s takovou frekvencí vzorkování, kolik jim dovoluje okamžitý disponibilní příkon ve smyčce, takže není nutné se při konstruování přístroje jako dosud „jistit„ omezením maximálního využitelného proudu pod 4 mA (použito ve všech radarových a ultrazvukových hladinoměrech typu např. Micropilot M, Levelflex M a Prosonic M),

  • zjednodušení mechanické konstrukce Coriolisových hmotnostních průtokoměrů, kterým se dosáhlo lepších metrologických vlastností při menších nákladech na výrobu (použito u přístrojů Promass E, Dosimass, Promass H Zr a Promass F),

  • metoda bezkontaktního napájení sondy pH a přenosu dat mezi ní a návaznými zařízeními známá jako Memosens (viz Automa č. 8-9/2004).

Podrobnější informace lze nalézt na http://www.endress.com
[Tisková zpráva E+H, 29. dubna 2005.]