Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Endress+Hauser: lidé, komunikační sběrnice, FDT

číslo 11/2004

Endress+Hauser: lidé, komunikační sběrnice, FDT

V Praze se ve dnech 13. až 15. září konala konference Groupcon 2004, další z pravidelných setkání vrcholových vedoucích pracovníků společností skupiny Endress+Hauser – Endress+Hauser Group – z celého světa. Díky laskavosti pracovníků společnosti Endress+Hauser Czech s. r. o. měla redakce časopisu Automa možnost setkat se krátce, během přestávky v jednání konference, s generálním ředitelem společnosti Endress+Hauser panem Klausem Endressem (obr. 1) a následně mu formou písemného interview položit několik otázek, spíše obecně zaměřených na problematiku podnikání v oblasti přístrojové techniky pro průmysl v současném světě. Čtenáře, kteří se o společnosti Endress+Hauser, jednom z hlavních dodavatelů měřicích přístrojů a řešení pro automatizaci v průmyslu, chtějí dozvědět více, odkazujeme např. na články uveřejněné při příležitosti 50. výročí jejího vzniku v časopise Automa č. 5/2003 na str. 22 a č. 8/2003 na str. 32.

Můžete na úvod stručně charakterizovat konference Groupcon, jejich účel, rozsah atd.? Co je jejich hlavním cílem?
Konference Groupcon plní v naší společnosti dvě velmi důležité úlohy. Zajišťují, že se nejméně jednou za rok setkají všichni vrcholoví vedoucí pracovníci společnosti Endress+Hauser. V době, zpravidla tři a půl dne, kdy jsou spolu, mají mnoho příležitostí k výměně názorů i mimo oficiální program přednášek a diskusí. Současně konference Groupcon slouží k nasměrování činnosti skupiny, k debatám o nových strategiích a k hledání nových podnětů. Krátce, konference Groupcon pomáhají udržovat společnost Endress+Hauser v pohybu.

Obr. 1.

Hospodářské výsledky i technická úroveň jejích produktů řadí společnost Endress+Hauser mezi nejpřednější firmy v odvětví automatizační techniky. Které hlavní vlivy působily při přeměně společnosti Endress+Hauser z malé dílny na nadnárodní společnost? Co formovalo životy nyní již druhé generace techniků a podnikatelů vedoucích společnost déle než 50 let obdobími úspěchů i nezdarů?
Společnost Endress+Hauser, jako soukromý rodinný podnik, je v současné době jedním z největších podniků ve svém oboru a působí v celém světě. Před 51 lety však můj otec, Georg H. Endress, a jeho společník, Ludwig Hauser, začali skutečně s málem. Systematicky se však věnovali měřicí technice pro použití v průmyslu a úspěšně se prosadili na trhu v Německu. Již v roce 1962 přibyly první pobočky v zahraničí a v roce 1976 byl učiněn skok přes oceány – do USA a do Japonska. Na konci 70. let minulého století byl výrobní program společnosti postupně systematicky rozšiřován nad rámec původního zaměření na měření polohy hladiny. To nám pomohlo rozložit podnikatelské riziko – jako výsledek naší strategie zaměřovat se na větší počet zcela odlišných okruhů zákazníků.

Jaká ranná zkušenost Vás, jako technika anebo obchodníka, přivedla k tomu, že jste se rozhodl pokračovat v podnikání svého otce?
Vyrůstal jsem spolu se sedmi bratry a sestrami. Protože jsem byl druhý nejstarší, dostala se otázka převzetí odpovědnosti na pořad dne samozřejmě brzy. Když se mě otec zeptal – to mi bylo šestnáct let, zda bych si uměl představit, že ho budu následovat, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Vést dále to, co můj otec vybudoval, je pro mne závazek a současně i zdroj potěšení.

Jaký je Váš názor na módní vlnu přeměn soukromých společností na akciové?
Ještě při studiu na univerzitě jsem dospěl k tomuto názoru: kapitál slouží každému, peníze jen těm, kdo je vlastní. Pro firmu je mnohem lepší, má-li za vlastníka stabilní rodinu než akcionáře, kteří rozmnožují svůj majetek především obchodováním s akciemi. Netěší mne pozorovat, jak se soukromé firmy kótují na burze, protože poté je jejich rodinní vlastníci většinou postupně opouštějí. Podle mě je nejlepší formou podnikání dobře vedená rodinná firma. Takové uspořádání dovoluje řídit podnik podle dlouhodobé perspektivy namísto otáčení se za každým, často krátkodobým trendem.

Krédo společnosti Endress+Hauser

 1. Zákazník
  Sloužíme našim zákazníkům a učíme se od nich.

 2. Strategie
  Naše zdroje soustřeďujeme do obchodní činnosti, které rozumíme.

 3. Samospráva
  Chráníme naše postavení jako samostatná a nezávislá společnost.

 4. Organizace
  Věříme v autonomii a decentralizaci, ale soustřeďujeme se na několik základních hodnot.

 5. Vedení
  Vyžadujeme vlastní zodpovědnost našich pracovníků. Vše řídíme pomocí otevřené komunikace, dohodnutých cílů a vyhodnocujeme naše úspěchy.

 6. Kvalita
  Usilujeme o příkladnou kvalitu našich výrobků a služeb.

 7. Zaměstnanci
  Chceme motivované a angažované spolupracovníky.

 8. Komunikace
  Mezi sebou hovoříme otevřeně. S informacemi zacházíme svobodně a odpovědně.

 9. Tvořivost
  Chceme vytvořit prostředí, ve kterém mohou být rozvíjeny myšlenky a pokrok. Vyžadujeme kreativitu našich pracovníků.

 10. Zisk
  Uznáváme ziskovost jako hnací sílu naší společnosti.

(Zdroj: Endress+Hauser)

Krédo společnosti Endress+Hauser je známé svým důrazem na vztahy mezi lidmi. Který z jeho deseti bodů je podle Vás pro současné podnikání nejdůležitější a proč?
Společnost Endress+Hauser se zaměřuje především na trh a na zákazníky. Z našeho kréda je proto nejdůležitější jeho první věta: Sloužíme našim zákazníkům a učíme se od nich. Rozhodující úlohu má také kvalita. Ničeho však nelze dosáhnout bez mnoha a mnoha lidí, kteří sdílejí tato přesvědčení a chovají se v jejich duchu. Potřebujeme motivované a dobře informované pracovníky, kteří navrhují novátorská řešení a mají s nimi úspěch u zákazníků.

Když hovoříme o lidském faktoru, jaký význam mělo pro Vás v životě formální vzdělání?
Domnívám se, že v minulosti pracovníci zpravidla měli více času na to, aby dorostli na úroveň odpovídající požadavkům řešených úloh – a to i když přitom někdy nebyly naplněny formální požadavky. Současná doba ale vyžaduje, aby si každý, kdo chce uspět, co nejrychleji dobře naplnil svůj osobní „košík„ znalostí, dovedností a zkušeností.

Existuje rčení „Bez techniků nebude budoucnost„ – „No engineers, no future„, heslo, tuším, normotvorné organizace PLCopen. Souhlasíte? Co byste doporučil mladému člověku stojícímu na prahu univerzitního studia?
Jistěže potřebujeme techniky. Náš svět je naplněn technikou a k tomu, abychom se vyrovnali s požadavky, které před nás postaví budoucnost, je nutný stálý pokrok v technických oborech. Ten není možný bez lidí, kterým je technika domovem. Náš svět má ovšem také další tváře, například hospodářskou a humánní. Zajímavá je třeba kombinace technických a komerčních aktivit při ekonomickém vzdělávání techniků – stejně jako jsou všeobecně zajímavé interdisciplinární směry vzdělání. V mechanizovaném světě nesmíme opomíjet humanitní obory. A je zde také mezinárodní orientace, která je pro všechny mladé lidi všeobecně nesmírně významná a u mnoha pracovních pozic je prostě nepostradatelná. Sem patří jak cizí jazyky, tak i vyrovnávání se s rozdíly mezi kulturami.

Konference Groupcon 2004 je první, která se koná v jedné ze zemí dřívější „východní Evropy„. Byla Praha zvolena za místo jejího konání na cirkulačním principu nebo zejména pro nedávný vstup České republiky do Evropské unie?
Konference Groupcon nesledují žádný rotační princip. Pro výroční konference vedoucích pracovníků společnosti vybíráme ty země, kde jsme obzvlášť úspěšní, kde vidíme enormní potenciál a kde máme zvlášť aktivní místní zastoupení. Všechno to platí pro Českou republiku. A navíc, Praha je samozřejmě nádherné město s mnoha památkami, přátelskými lidmi a vynikající kuchyní. Všem se nám na konferenci Groupcon v Praze líbí – v neposlední řadě proto, že naše mladé, dobře vedené obchodní zastoupení vše tak úžasným způsobem zorganizovalo.

Lze pokládat uspořádání konference Groupcon 2004 v Praze za známku rostoucího zájmu společnosti Endress+Hauser o Českou republiku nejen jako o odbytiště, ale také jako o výrobce automatizační techniky?
Česká republika má slibný ekonomický potenciál a především mnoho velmi vysoce kvalifikovaných a motivovaných lidí. Společnost Endress+Hauser nicméně v současné době nemá žádné konkrétní plány na vybudování výrobního centra v žádné ze zemí nově přistoupivších k Evropské unii.

Porovnáte-li technické či obchodní týmy společnosti Endress+Hauser v různých zemích, jaké jsou přednosti a nedostatky českých pracovníků?
To je těžké říci. Nicméně při konferenci Groupcon naši čeští spolupracovníci prokázali svůj organizační talent i velkou představivost. Jsou mistry v umění udělat správné věci ve správný okamžik. V tom nastavili pro příští konferenci Groupcon laťku velmi vysoko.

Závěrem, které skutečnosti nejvíce ovlivnily vývoj v oboru měřicí techniky pro průmysl v minulých pěti letech a co bude v této oblasti pro výrobce i uživatele nejdůležitější v budoucích řekněme také pěti letech v Evropě i ve světě?
V několika posledních letech jsme se zaměřili především na průmyslové komunikační sběrnice – Profibus a Foundation Fieldbus. Vždyť před několika málo lety zde nebyly než pilotní aplikace. Nyní používáme digitální komunikaci mezi provozními přístroji a řídicím systémem i ve velkých projektech. Této oblasti se budeme věnovat i v budoucnu. Mimoto jsme přesvědčeni, že se jako univerzální standard prosadí nová metoda FDT, která jako první přináší do oblasti automatizace spojitých výrobních procesů skutečně otevřené prostředí. Metoda FDT znamená podstatný přínos pro zákazníky a je spojovacím článkem s oborem automatizace nespojitých výrob. Hlavním cílem přitom je plně využít všechny přednosti digitální komunikace – např. realizací zdokonalených metod diagnostiky či preventivní údržby. To otevře dosud netušené možnosti. Co se týče samotné měřicí techniky, pokračuje trend ke sdruženým přístrojům, tzv. multivariable, tj. zařízením snímajícím více než jednu měřenou veličinu. Příkladem je náš Coriolisův hmotnostní průtokoměr Promass 83 I, nyní schopný měřit také viskozitu.

Děkujeme za odpovědi.

Otázky připravil a spolu s odpověďmi přeložil Karel Suchý.

Inzerce zpět