Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Endress+Hauser a Deutsche Telekom: partnerství pro chytrou výrobu

Společnost Deutsche Telekom, největší telekomunikační společnost v Evropě, nabízí svým firemním zákazníkům privátní lokální rádiové sítě 5G, které tvoří vhodnou infrastrukturu pro chytré továrny. V oblasti řízení procesní výroby nyní navázala spolupráci s firmou Endress+Hauser. 

Cílem spolupráce je připravit společnou nabídku komunikační sítě pro oblast měřicí a automatizační techniky v procesní výrobě. To zahrnuje integraci měřicích přístrojů a jejich příslušenství do rádiových mobilních sítí 5G a vytvoření služeb pro digitalizaci výrobních procesů, které budou tyto sítě využívat. Obě společnosti podepsaly memorandum o porozumění a nyní pracují podle koordinovaných časových plánů.

 Měřicí přístroje s moduly pro mobilní sítě

Společnost Endress+Hauser je jedním z prvních výrobců na světě, který vybavuje svá provozní zařízení moduly pro mobilní sítě, a jako vůbec první vyvinula komunikační bránu, která převádí protokol HART do sítě 5G. To umožňuje velkému množství zařízení paralelně a v reálném čase přenášet data o probíhajících procesech a technickém stavu výrobních zařízení a konfigurační a diagnostická data měřicích přístrojů. Data mohou být v závodech s procesní výrobou využita např. v cloudových aplikacích pro prediktivní údržbu. 

Lokální sítě vytvářejí druhý komunikační kanál

„Naše měřicí přístroje zaznamenávají kromě aktuální hodnoty měřené veličiny ještě množství hodnot dalších veličin, charakterizujících probíhající procesy a stav měřicího zařízení,“ říká Matthias Altendorf, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser. Lokální firemní sítě 5G vytvářejí druhý komunikační kanál, který je nezávislý na komunikaci v řídicím systému závodu, a umožňují využít potenciál dat z inteligentních snímačů ke zvýšení efektivity a spolehlivosti procesů. 

Silné partnerství pro chytrou výrobu

Claudia Nematová, členka vedení Deutsche Telekom zodpovědná za rozvoj techniky a inovace, je přesvědčena o tom, že vytvoření kompletního ekosystému mobilních sítí nové generace 5G urychlí digitalizaci průmyslu. „Těšíme se na spolupráci s uznávaným a zkušeným partnerem,“ komentuje smlouvu s firmou Endress+Hauser.

Společnost Deutsche Telekom spolupracuje na tvorbě lokálních sítí 5G i s dalšími partnery. Kromě dodavatele síťové infrastruktury, firmy Ericsson, jsou to E & K Automation, výrobce automaticky naváděných dopravních prostředků, nebo Konica Minolta, která mj. umožňuje do lokální sítě 5G připojit své náhlavní displeje pro rozšířenou realitu.

[Tisková zpráva Endress+Hauser AG, říjen 2019.]

(Bk)

Obr. 1. Endress+Hauser je jedním z prvních výrobců, který umožňuje vybavit své snímače modulem pro mobilní sítě; nová komunikační brána dovoluje v sítích 5G přenášet data z protokolu HART