Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

EMV 2007 – o elektromagnetické kompatibilitě ve Stuttgartu

číslo 12/2006

EMV 2007 – o elektromagnetické kompatibilitě ve Stuttgartu

Ve Stuttgartu se od 6. do 8. března 2007 již podruhé bude konat mezinárodní výstava a konference na téma elektromagnetické kompatibility (EMC). Akce pořádaná dříve v Augsburgu byla přenesena do Stuttgartu pro jeho příznivější polohu vzhledem ke strojírenským a automobilovým podnikům soustředěným na jihu Německa a pro kvalitnější infrastrukturu. Firmy z Německa i zahraničí na EMV 2007 nabídnou specifická řešení v oblasti EMC uživatelům i specialistům z mnoha oborů, včetně např. automatizační a řídicí techniky, techniky pohonů, výroby elektrických a elektronických komponent, telekomunikací, IT a zpracování dat, technických zařízení budov a lékařské a automobilové elektroniky. Souběžně s výstavou se uskuteční konference, s jednacími jazyky němčinou a angličtinou, komplexně pokrývající jak aktuální témata z oblasti EMC, tak i nové problémy, úlohy a řešení v podání zkušených specialistů z výzkumu i průmyslu. Důraz bude kladen především na hlediska praxe. Podrobné aktuální informace včetně definitivního programu konference lze nalézt na http://www.e-emv.com

(ed)