Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Emparro67 Hybrid – nová dimenze decentralizovaného napájení

Inovovaný spínaný zdroj Emparro67 Hybrid od společnosti Murrelektronik (www.murrelektronik.cz ) je „multitalent“ s rozmanitými přednostmi: jeho výhodou není jen přesun elektrického napájení z rozváděče do prostoru zařízení, ale pomocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24 V DC navíc sleduje proud a pomáhá tak zajišťovat velkou provozní spolehlivost. Rozhraní IO-Link umožňuje transparentní komunikaci.

Plně zalité (IP67) spínané zdroje Emparro67 v odolném kovovém pouzdru za­ujmou velkou elektrickou účinností – využije se až 93,8 % přivedené energie. Velkou výhodou těchto zdrojů je, že napětí z 230 V AC na 24 V DC již není převáděno v rozváděči, ale přímo u spotřebiče, čímž se snižují ztráty ve vedení na minimum. Rozváděče pak mohou být konstruovány menší, a někdy je lze dokonce zcela vynechat.

Nový spínaný zdroj Emparro67 Hybrid má dva integrované Mico-kanály pro elektronickou kontrolu proudu, např. pro samostatné součásti zařízení, senzory, akční členy nebo, což je zvláště zajímavé, pro sběrnicové moduly. Samostatně lze kontrolovat jak napájení senzorů a modulů, tak i napájení akčních členů připojených sběrnicových systémů. To zaručuje maximální provozní spolehlivost. Mico-kanály pro sledování dvou zátěžových obvodů 24 V DC lze nastavit na různé hodnoty proudu. Vypínací chování se řídí zásadou: „co nejpozději, jak je to možné, co nejdříve, když je to zapotřebí“.

Zdroje Emparro67 Hybrid mají rozhraní IO-Link (konektor M12) a mohou jako zařízení komunikovat s nadřazenou jednotkou IO-Link Master. Díky tomu je lze po­užít v plně propojených úlohách. Konkrétním příkladem je sledování životnosti zařízení. Společnosti vyrábějící stroje a zařízení mohou využít funkce prediktivní údržby k rozvoji nových obchodních modelů.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Obr. 1. Zdroj Emparro67 Hybrid